— Det beste vi kan gjøre er å kontakte flere meglere og presse på pris, sier Billington.

Han påpeker at lønnsveksten reflekterer den høye omsetningstakten som har vært i markedet.

— Det viser også at det er kamp om de beste meglerne. For deg og meg er dette en helt annen lønnsvekst enn det vi selv opplever, sier Billington.

Kenneth Aadland i Proaktiv mener sammenhengen mellom prisutvikling og lønnsvekst er liten.

— Det avgjørende for om man får godt eller dårlig betalt, er hvordan man opptrer i markedet, sier Aadland.