• Jeg velger å se positivt på møtet vi hadde om Jondalstunnelen mandag. Det virker på meg som om alle parter mener at vi må å løfte i flokk.

Jondalstunnelen er jo ikke bare viktig for Indre Hardanger, men for hele regionen, sier stortingsrepresentant Arne Sortevik (Frp) til Bergens Tidende.

Sammen med komitékollega Øyvind Halleraker (H) fra Stortingets transport— og samferdselskomité hadde Sortevik tatt initiativet til møtet i går, der blant andre ordførerne fra Kvinnherad, Odda og Jondal var til stede, sammen med fylkesordføreren og representanter fra Statens vegvesen.

— Det var vel flere konklusjoner på møtet. For det første konstaterte vi at Kvinnherad har fattet et vedtak som ivaretar kommunens interesser og er langt mindre opptatt av hele regionen. Og slik bør det ikke være. Det ble understreket at fylkeskommunen må ta byggherreansvar for Jondalstunnelen, og stå for en videre dialog med Kvinnherad kommune og seg selv. Fylkeskommunen må også se om det er mulig å riste løs flere penger, og stå for en dialog med Samferdselsdepartementet. På den måten kan man få avdekket mulige kostnadsreserver, sier Sortevik.

— Vi ble også enige om at vi bør få en konkret anbudsrunde, for vi vet jo ikke hva vi snakker om før prisene ligger på bordet. Vi mener også at det fortsatt er håp om et stortingsvedtak i saken før sommeren 2006, sier Arne Sortevik videre.

— Får dere Kvinnherad til å omgjøre vedtaket som godkjent et langt mer kostbar reguleringsplan ?

— Det er forståelse for at Hordaland må løfte i flokk. Saken er ikke død, for å si det sånn, sier Sortevik.