• Det er absolutt positivt av Vinmonopolet å sette søkelyset på dette. Vi vet at det står dårlig til på dette området.

Det sier avdelingsdirektør Jens Guslund i Sosial— og helsedirektoratet.

Han viser til at det har vært foretatt undersøkelser som mange steder viser slappe kontrollrutiner, både når det gjelder brennevin- og ølsalg, og at konsekvensene ofte er helt fraværende.

– Det hender, men svært sjelden, at butikker mister bevillingen til å selge øl fordi de har brutt aldersbestemmelsene.

Guslund minner om at det er kommunenes ansvar å føre kontroll med at lovens bestemmelser på dette feltet blir fulgt.

Advokatfullmektig Henrik Renner Fredriksen i Handelens Ølsalgsråd sier at også dagligvarebutikkene er opptatt av å få bukt med problemet langing.

– Det er noe som blir satt sterkt fokus på i intern opplæring, men det er ikke så lett å følge opp i praksis hva som skjer etter at varene har passert kassen, sier han.

Om kort tid vil det bli satt opp klistremerker i butikkene som informerer kundene om at de kan straffes dersom de kjøper øl til mindreårige.

Forskningssjef Arvid Skutle ved Bergensklinikkene sier at ifølge ungdomsundersøkelsen fra 2006 debuterer de aller fleste ungdommer med alkohol som er innkjøpt av eldre venner.