Det sier Lise Tollefsen Slembe i Hulk (Hjelp til unge i alvorlige livskriser).

Flere tusen henvendelser

Den frivillige organisasjonen ble dannet i Bergen for åtte måneder siden.

— I løpet av denne tiden har vi virkelig fått innsikt i hvordan systemet fungerer, sier Tollefsen Slembe.

— Hver eneste uke har vi gjennomsnitt kontakt med flere hundre ungdommer på e-post og telefon, og omkring hundre møter i uken med ungdommer som ber om hjelp. Til sammen har vi nok hatt flere tusen henvendelser, sier hun.

Piller og atter piller

— Det er to problemstillinger som går igjen hele tiden. Det begynner å bli et velkjent mønster, sier hun:

1. Hvorfor tar det så lang tid å få hjelp?

2. Blir jeg ødelagt av alle pillene?

— Ikke minst det siste er svært alvorlig. Når det ikke finnes hjelpetilbud, pøser fastlegene på med piller. Det er et skremmende stort forbruk. Alle «våre» ungdommer går på avhengighetsskapende medikamenter som Ritalin, Sobril, Valium og Rohypnol.

— De blir fort avhengige, og sper gjerne på med alkohol for å få en rus. Det ender ofte med selvmordstanker og selvmordsforsøk. Mange ungdommer er klar over at de står i fare for å bli hjerneskadet og ødelagt, men de klarer ikke å stoppe spiralen på egen hånd. Dermed ser de bare en mulig utvei, å gjøre slutt på livet, sier Lise Tollefsen Slembe.

Vil ha mottakssenter

Kongstanken hennes er et akuttmottakssenter der ungdommene kan komme når de vil, og ikke når hjelpeapparatet eventuelt har klart å skaffe en time til dem. Et slik senter burde fungere ikke bare som ren nødhjelp, men også som en koordineringssentral der ungdommene sendes videre til relevante instanser i hjelpeapparatet. Vi har tatt ideen opp med kommunen, og har fått positive signaler tilbake. Jeg har stor tro på at det kan bli en realitet, sier hun.

Helseasyl

— I dag er det slik at hvis ikke tilbudet finnes der du bor, er du sjanseløs. Akkurat nå jobber jeg med fire ungdommer som burde og kunne fått hjelp ved behandlingsinstitusjoner andre steder i landet. Men det er ikke mulig å få til. I noen tilfeller anbefaler jeg faktisk ungdom å søke helseasyl i andre helseregioner, sier Tollefsen Slembe.

Vil møte Stoltenberg

Nå ber hun om et møte med statsminister Jens Stoltenberg og helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad for å sette problemene på dagsordenen. Til møtet har hun tenkt å ta med seg noen av ungdommene som med egne ord kan fortelle om sin situasjon.