Maj-Britt Iden påstår dette i en samtale med Bergens Tidende. Hun er en kjent skikkelse i hundemiljøet i Bergen. I mange år har hun vært en del av ekspertteamet ved Fjellanger Hundeskole. Hun er aktiv med sin egen hund som er godkjent redningshund.

– For hele landet gjelder det båndtvang i perioden 1. april til og med 20. august, sier Iden.

– Ut over denne perioden kan kommunene lage bestemmelser for båndtvang. En forutsetning for slike kommunale regler er at det skal være angitt hvor og i hvilken periode båndtvangen gjelder. Det er videre en betingelse at det må foreligge en reell grunn for båndtvangen, sier hun.

– Uten hjemmel

– Vi fikk ny hundelov i 2004. Ifølge den nye loven, gjelder polititvedtektene frem til 1. januar 2007. Fra denne datoen må vedtektene justeres i henhold til noen punkt i hundeloven. Flere av båndtvangsbestemmelsene i politivedtektene for Bergen må endres. Slik de står nå, er de uten hjemmel etter den nye hundeloven, sier Iden.

– Hundeloven krever at politivedtektene må ha klare regler for når og hvor det er båndtvang. For å innføre båndtvang ut over den generelle tidsrammen fra 1. april til 20. august, må det foreligge en reell grunn, og det må gjøres i et nærmere angitt område. Politivedtektene for Bergen har fastsatt båndtvang i perioden 21. august til og med 31. mars i også i de områdene av Byfjellene der det ikke beiter sau eller det ikke ferdes mange mennesker. Dette er etter min mening i strid med den nye hundeloven, sier Iden.

Bønders plikt

– Et annet krav i hundeloven er at båndtvangperioden der det beiter sau skal være angitt. Etter dyrevernloven har bønder plikt til å hente hjem dyr på beite før frost og snøfall er ventet om høsten. Konkret må disse datoene fastsettes på forhånd i samråd med meteorologer og tas inn i politivedtektene eller offentliggjøres på annen måte slik at hundeeiere og andre kan skaffe seg oversikt over dem, sier hun.

– En forutsetning for at hunder kan slippes løs, er at eier eller fører har kontroll på hunden og at den lar seg kalle inn selv om den ikke har lyst, sier Iden.

Hundeeiernes plikt

– Hunden må kalles inn i møte med folk for å hindre at noen opplever den som plagsom, skremmende eller truende. Det er ikke hundeeieren som skal definere om en løs hund er plagsom eller virker skremmende og truende, sier I den.

– Hundeeierne må utøve selvdisiplin. Loven pålegger hundeeierne å ha hundene under kontroll. Det krever at hundeeierne trener hunden så mye at innkallingen av hunden «sitter». Mange mennesker er redd hunder. Løse hunder fremkaller ekstra stor frykt hos disse menneskene. Folk har krav på å slippe belastningen med å bli skremt av en hund som ikke er trent nok til å la seg kalle inn. Konflikter oppstår når hundeeiere ikke forstår eller vil forholde seg til andre folks opplevelse av hunden, sier hun.

Amundsen, Paul S.