GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bt.no— Først forsøker byråden for Tekniske tjenester å hemmeligholde en politiske beslutning. Når beslutningen så blir kjent, forsøker han etter beste evne å løpe fra den. Et slikt politisk håndverk kvalifiserer ham til mesterbrev i politisk ynkelighet. Ser rødt Det som får Lohne til å se rødt er Johnsens uttalelser til BT i går:"Vi har sagt at i den grad de øvrige avdelinger i kommunen ønsker våre folk sysselsatt, så må de kjøpe våre tjenester." - I det hemmeligstemplede referatet fra byrådskonfereansen, under sak 4, står følgende: "Byrådet sluttet seg til forslaget om kjøpeplikt." Etter denne byrådsbeslutningen har da ansatte i Tekniske tjenester også blitt orientert om at slik kjøpeplikt eksisterer. Man har altså vedtatt kjøpsplikt og det har skjedd i hemmelighet. Bryter med programmet - Når man hemmeligholder politiske beslutninger, opptrer man på kanten av norsk lov, og helt sikkert i strid med Arbeiderpartiets program. Det siste burde kanskje ha interesse for flere enn meg, sier Lohne.Han viser til at Aps program forsvarer byregjeringssystemet med at dette "gir de folkevalgte, og dermed velgerne, mer makt."- Men hvordan i alle dager kan de folkevalgt, for ikke å snakke om velgerne, få mer makt når byrådet hindrer dem innsyn i politiske beslutninger? spør Lohne. Toer sine hender Han latterliggjør byråd Nils Arild Johnsen. - Når jeg leser Nils Arild Johnsen på onsdag skjønner jeg godt hemmeligholdelsen. For her sier han jo rett ut at det egentlig blir opp til de øvrige avdelingene i kommunen å avgjøre om sysselsettingen i produksjonsavdelingene skal opprettholdes. Beslutningen om kjøpeplikt var tydeligvis ment bare som en forsiktig anmodning.Han mener Johnsen toer sine hender og overlater til andre å ta beslutningene. - Han blir en slags politisk Pilatus.