Kystverket anbefaler å dekke til ubåten utenfor Fedje. Det ble klart i dag.

— Dette er ikke noe nytt. Det er jo nesten akkurat det samme som kystverket sa ved forrige korsvei, sier Kristin Handeland, ordfører Fedje kommune.

Hun sier rapporten ikke byr på store nyheter.

— Jeg er ikke overrasket. Kystverket har vært veldig klar på sitt standpunkt hele veien, og det har ikke endret seg, sier Handeland.

Men hun gir ikke opp kampen om å vinne kampen om heving av ubåten.

— Ministeren har sagt den skal heves, og det er det jeg forholder meg til, sier Handeland til bt.no.

Vurdert flere alternativer

På oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet har Kystverket og flere eksterne konsulentselskaper analysert fire alternativer for håndtering av U- 864.

— Det har vært en ny miljørisikovurdering der fire alternativer er vurdert og hvor tildekking er alternativet med lavest miljørisiko, sier beredskapsdirektør i Kystverket Johan Marius Ly til bt.no.

— Det vil være politisk svindel dersom regjeringen følger Kystverkets anbefaling om å dekke til 60 tonn med kvikksølv fra ubåten U-864 i havet utenfor Fedje i Hordaland, sier stortingsrepresentant Arne Sortevik (Frp).

Nullalternativet, heving, tildekking og en metode der kvikksølvlasten fjernes og vrak og sedimenter dekkes til, er alle vurdert.

Her er en kronologisk oversikt over arbeidet med U-864.

Miljøhensyn

Alternativanalysen konkluderer altså med at miljørisikoen er lavest for tildekkingsalternativet. Dette er også det sammen resultatet Kystverket kom frem til i 2008.

— Denne rapporten bekrefter det vi sa i 2008. Det har også vært et nytt fagmiljø som har bidratt til denne konklusjonen, sier beredskapsdirektøren.

Sortevik mener denne konklusjonen ikke kan bli stående, og at det er uforståelig om Ap og den rødgrønne regjeringen nok en gang vil utfordre hele Vestlandet i en viktig sak for landsdelen.

Kystverkets konseptvalgutredning går nå videre til kvalitetssikring hos en ekstern aktør.

— Denne rapporten skal være gjenstand for ekstern kvalitetssikring og dette til sammen skal være grunnlaget for en politisk behandling, sier han.

Kystverket har gjennomført fysiske undersøkelser av vrakdelene og omkringliggende sedimenter i 2005 og 2006.

Det er data fra denne innsamlingen som legges til grunn for vurderinger om hvilket miljøtiltak som anbefales for å beskytte miljøet for ytterligere eksponering av kvikksølvlasten, står det i rapporten.

— Vil fortsatt kjempe

Det er tidligere overlevert rapporter til Fiskeri- og kystdepartementet med anbefaling om miljøtiltak for håndtering av U-864 i 2006 og 2008.

Kystverket fikk i 2010 i oppdrag å utrede konseptvalg i henhold til Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer.

Det overordnede formålet med ordningen er at dette skal gi mer vellykkete prosjekter, reduserte kostnader for staten og mer nytte for hver krone.

— Frp vil fortsatt kjempe for at Stortingets flertall gir regjeringen klar melding om at kvikksølvet skal fjernes og U-864 heves, sier Sortevik.

Tidspunkt for når kvalitetssikringa vil kunne være ferdig vil nå vurderes av de eksterne konsulentene, står det på Fiskeri- og kystdepartementet sin nettside. Regjeringen vil senest i revidert nasjonalbudsjett for 2011 orientere Stortinget om den videre framdriften.

Saken oppdateres.

Heves eller tildekkes? Si din mening i kommentarfeltet under!