— Denne politiske feigheten de siste syv årene mot tiltak som kan begrense biltrafikken, gjør at trafikken i dag står, sier SVs Tom Skauge.

I 2000 inngikk SV en budsjettavtale med det daværende byrådet, som besto av Ap, KrF, Venstre og Senterpartiet. Et av punktene i avtalen var å utrede sambruksfelt på alle innfartsårene. Sambruksfeltene skulle kun være åpne for busser, drosjer og privatbiler med to eller flere passasjerer.

Mangler politisk trøkk

— Flere offentlige instanser har gått mot sambruksfelt. Men hadde det vært skikkelig politisk trøkk i denne saken, ville sambruksfeltene vært på plass nå, sier Skauge.

I stedet for å lage sambruksfelt på alle innfartsårer, søker bystyret om å etablere sambruksfelt på Flyplassvegen som en prøveordning. Det liker Skauge dårlig.

— Et slikt tiltak vil ødelegge det eneste velfungerende kollektivfeltet i Bergen.

Køprising kommer

SV i Bergen har kommet med en plan for bedre fremkommelighet:

1. Innføre kollektivfelt på alle innfartsårene, men satse på sambruksfelt i en overgangsfase.

2. Flytte parkeringsplasser ut av sentrum og til bussholdeplasser i bydelssentrene.

3. Øke bussfrekvensen kraftig.

— På sikt tror jeg ikke vi kommer utenom å innføre køprising, og på lang sikt er det bare en utvidelse av Bybanen som kan løse byens trafikkproblemer, sier Skauge.

Han sier køproblemene er et resultat av politiske valg.

— Prognosene for økningen i biltrafikken har vært kjent lenge. Når de styrende ikke gjør noe, er det fordi de ikke ønsker å gjøre, sier Tom Skauge.

Tenker bane, glemmer buss

Hordaland Venstre mener at mens vi venter på Bybanen, må det satses skikkelig på bussen.

— Mitt inntrykk er at mange politikerne har vært så ensidig opptatt av Bybanen at bussen langt på vei har gått i glemmeboken, sier Venstres fylkesleder Harald Hove.

— Venstre er svært positiv til Bybanen, og vil ha den forlenget til bydelene så raskt som mulig. Men vi ser jo at bussen uansett kommer til å bli den viktigste bærebjelken i kollektivtrafikken i Bergen i overskuelig fremtid, og at vi derfor må sørge for å legge forholdene bedre til rette for at de skal kunne ta seg frem uten altfor mange hindringer, sier han.

Venstre har ti krav for bedring av bussfremkommeligheten. Her er noen av dem:

1. Reisetiden for buss må bli kortere, og rutetidene må være til å stole på.

2. Det må bygges flere kollektivfelt, bl.a. mot Sotra, gjennom Fyllingsdalen og i Natlandsveien. Bussen må få prioritet i lyskryss.

3. Venstre mener at fylkeskommunen skal ta ansvar for all ruteopplysning, slik at man slipper å ringe fem forskjellige numre. Det må bli mulig å reise i hele fylket med ett kort.

FAKSIMILE: BT onsdag 10. oktober.