• Vi forventer at politimestrene prioriterer dette arbeidet enten de får ekstramidler fra oss eller ikke, sier politiinspektør Annicken Iversen i Politidirektoratet.

TROND NYGARD-STURE

GARD STEIRO

EYSTEIN RØSSUM

— Dette handler om unge kvinner som blir plassert i slaveliknende forhold. Dette er kvinner som er svake i utgangspunktet, og som blir utnyttet grovt ut fra rene profitthensyn. Derfor er dette viktig, sier Iversen.

Hun understreker at Politidirektoratet har store forventninger til politidistriktenes arbeid på dette feltet. Hun bebuder også en snarlig evaluering av hva politidistriktene gjør og har gjort.

- Ikke positivt

Bergens Tidende skrev fredag at Hordaland politidistrikt knapt har gjort noe som helst på feltet siden handlingsplanen mot menneskehandel ble presentert for 19 måneder siden.

— Hva synes Politidirektoratet om det?

— Det er i så fall ikke positivt. Men jeg vil ikke uttale meg om de enkelte politidistrikt, sier hun.

— Hva venter dere at politidistriktene skal gjøre?

— Politiet må ut på de arenaene der salg av seksuelle tjenester foregår for å finne ut om det er saker politiet bør ta tak i eller ikke. Dette krever proaktiv etterforskning og er en lang prosess. Det er ikke slik at det kommer en lastebil med narkotika, og så jobber man ut fra det. Politiet må selv ut og få tak i sakene.

-Må kartlegge markedet

— Hva betyr det i praksis?

— Det vil si at de må kartlegge nettsider der seksuelle tjenester blir annonsert, aviser, massasjeinstitutter, gaten, leiligheter og eventuelt hoteller. Vi forventer at politidistriktene gjør dette etterretningsarbeidet, sier politiinspektøren.

Iversen påpeker at ikke alle utenlandske prostituerte er ofre for menneskehandel.

— Men det er klart at det meste av menneskehandelen foregår i akkurat dette markedet, sier hun.

I BT i går innrømmet Hordaland politidistrikt at de verken har kartlagt denne delen av prostitusjonsmarkedet eller gitt noen opplæring til ansvarlige for dette feltet.

Iversen påpeker at dette er vanskelige og ressurskrevende saker.

— Noen politidistrikt, som Oslo og Rogaland, er kommet godt i gang og har fått gjort en hel del.

— Er det noen rapporteringsplikt for politidistriktene på dette satsingsområdet?

— Vi har foreløpig ikke bedt om rapporter fra politidistriktene. Men det vil bli en evaluering i løpet av høsten av hva distriktene gjør og har gjort, sier hun.

Slavehandel

Det var Rita Sletner (V), statssekretær i Justisdepartementet, som ledet arbeidet med regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn.

— Jeg vet det jobbes veldig bra i enkelte politidistrikt. Hva de gjør i Bergen, ønsker jeg ikke å kommentere. Det vet jeg ikke nok om, sier hun.

Likevel er statssekretæren klar på at politiet skal prioritere kampen mot bakmenn i sex-bransjen.

— Vi forventer at samtlige politidistrikt prioriterer kampen mot organisert kriminalitet og menneskehandel. De skal drive etterretning, etterforske og straffeforfølge bakmenn, sier Sletner.

Hun mener det er nødvendig at politiet jobber systematisk og langsiktig for å beskytte prostituerte mot overgrep.

— Det er fullstendig uakseptabelt at vi har slavehandel i Norge i 2004. Vi vet dessuten at trafficking henger sammen med annen organisert kriminalitet. De samme miljøene smugler sprit, narkotika og kvinner. Alt henger sammen, sier statssekretæren

— Klarer politiet å ta én eller to bakmenn, kan de kanskje spare hundre jenter fra å leve som slaver.

Tips BT på nyhet@bt.no