Politimester Geir Gudmundsen har besluttet å granske påstander om at en politileder i Hordaland har diskriminert en av sine kvinnelige ansatte. Bakgrunnen er en klage fra Politiets Fellesforbund.

En polititjenestekvinne har forklart at lederen nektet henne å delta på et obligatorisk kurs fordi hun hadde tenkt å bli gravid, og fordi hun kun jobbet deltid.

Helt annen versjon

Lederen har en helt annen versjon av saken. Nå har fagforeningen hans hyret inn juridisk bistand for å gjennomgå klagen.

— Vi ser alvorlig på at det er innkommet en klage på et av våre medlemmer. Siden det er så stor avstand mellom partene, har vi besluttet å engasjere advokat, sier leder Tore Salvesen i Norges poilitilederlag i Hordaland.

Politilederen har på et internt møte tilbakevist påstandene fra den ansatte om at han skal ha spurt henne om hun hadde planer om å bli gravid igjen.

Han ønsker imidlertid ikke å snakke med BT om saken.

— Han vet hva han har sagt og gjort i denne saken, men vil avvente politimesterens undersøkelser før han eller vi går ut og mener så mye om disse påstandene, sier Salvesen, som omtaler den anklagede politilederen som en meget respektert leder.

Advokat Einar Drægebø, tidligere politimester i Hordaland, har fått i oppgave å gjennomgå klagen fra Politiets Fellesforbund.

— Politilederen har et ønske om å gi et grundig og korrekt svar på klagen. Der kommer advokat Drægebø inn, og han vil også rådføre oss når vi etter hvert bestemmer oss for hva vi som fagforening skal gjøre videre, sier Salvesen.

Reagerer på uttalelser

BT har tidligere omtalt den lave kvinneandelen ved enkelte operative avdelinger i bergenspolitiet.

— Hvis det er tjenestefolk som ønsker å jobbe operativt, bør ledelsen legge til rette for det, og ikke si nei. I hvert fall ikke med den begrunnelsen det kan synes å ha blitt gitt i denne saken, sa Rekdal til BT tidligere i uken.

Salvesen reagerer på disse uttalelsene.

— PF-lederen insinuerer at våre ledere ikke legger forholdene til rette for ansatte som kommer tilbake etter permisjon. Dette er feil, og det vet Rekdal godt. Vi har intensivkurs for ansatte som har behov for rask tilbakeføring til jobb, sier han.

Politimester Geir Gudmundsen har antydet at resultatet av granskingen vil foreligge over nyttår.