• Politikerne i Bergen er redde for å tråkke bilistene på tærne. Derfor tør de ikke å legge til rette for en helhetlig kollektivløsningen.

Tidesjåfør Marit Engeseth legger ikke fingrene mellom når hun skal si sin mening om hvorfor kollektivtrafikken i Bergen taper i konkurranse med privatbilene.

Engeseth har fire års erfaring som bussfører i Bergen. Hun er tillitsvalgt for sjåførene i Tide og kjører nå fast på ruten mellom Fanahammaren og Lønborglien. Bergens Tidende har bedt henne og kollegaen hennes, Dagfinn Haga, som kjører Flybussen og også er tillitsvalgt, om å beskrive hverdagen for bussjåførene som kjører bergensgatene.

— Bygger ned

Haga: - Politikerne bygger ned kollektivtilbudet i Bergen. De ivaretar ikke miljøet når privatbilene blir prioritert i trafikken. Bussene blir aldri en vinner i bergenstrafikken hvis ikke politikerne tør å legge begrensninger på privatbilenes vilkår og gi bussene fordeler, sier han.

Engeseth: Fremkommelighet for bilene har alltid førsteprioritet i trafikkplanleggingen. Bussene kommer sist.

Haga: - Bypolitikerne klarer ikke å presentere helhetlige kollektivløsninger. Når nye veier bygges, mangler kollektivfelt. Et eksempel på det er Ringvei Vest.

- Meningsløst!

Engeseth: - Å gjøre kollektivfeltet på Flyplassveien om til et sambruksfelt, er helt meningsløst. Følgen blir at bussene blir stående i kø også der.

Haga: - Når vi sliter med å holde på sjåførene og å rekruttere nye, kan det tilskrives de dårlige vilkårene bussene har i bergenstrafikken. Å kjøre i lange køer og streve med å holde ruten, passasjerer som blir ampre fordi vi er forsinket, alt dette skaper stress.

- Bruk pisk og gulrot

Haga: - Flere kollektivfelt og rushtrafikkavgift vil hjelpe betydelig på problemene alle strir med i dag.

Engeseth: - Vi kvir oss til anleggsarbeidet for Bybanen kommer i gang for fullt. Da vil forholdene for bussene bli enda dårligere. Politikerne kan lette på problemene. De kan etablere parkeringsplasser - såkalt park and rideplasser - på strategiske steder. Da vil bussene kunne ta unna persontransporten og privatbilene holdes unna slik at det ikke oppstår kaos.

KRITIKERE: To av de tillitsvalgte for bussjåførene i Tide, Marit Engeseth og Dagfinn Haga, er sterkt kritiske til bypolitikernes tilrettelegging for kollektivtransport i Bergen.
Silje Katrine Robinson