— Politikerne våre gjør ikke jobben sin. Hvis de hadde vært seg sitt ansvar bevisst, så hadde de kjempet for å få de pengene som er nødvendig for å gi oss skikkelige veier. Nå gir de bare opp i utgangspunktet, sier John Kenneth Aase fra Fjell.

— Men vi har nå snakket med politikere fra Fjell som har sagt at de vil stemme mot nye bompenger. Og snart er det valgkamp.

— Det er bare talemåter. Vi kan ikke stole på politikerne våre. Sant å si orker jeg ikke hisse meg opp mer. Jeg er bare oppgitt, sier John Kenneth Aase.

Bjørn Sande reagerer først og fremst på uttrykket «brukerfinansiert» i saken om bompengefinansierte bussfelt.

— Hvordan slipper noen unna med uttrykket brukerfinansiert i denne forbindelse? Brukerne av kollektivfeltet er jo buss og taxi. De som skal betale dette er bilistene. Og de er jo ikke brukerne av kollektivfeltet, sier Bjørn Sande.

OPPGITT: - Politikerne våre kommer bare med talemåter. Vi kan ikke stole på dem, sier John Kenneth Aase. FOTO: RUNE SÆVIG

OPPGITT: ¿ Politikerne våre kommer bare med talemåter. Vi kan ikke stole på dem, sier John Kenneth Aase.
Rune Sævig