• Det er politikerne som avgjør hvor mye helgefyll det skal være i byen, sier politioverbetjent Carl-Petter Leganger.

Han har lang fartstid ved voldsseksjonen ved Bergen Sentrum politistasjon, og har fulgt den negative utviklingen på nært hold. Det er hos han sakene havner mandagen etter en trøblete helg.

— Det er en åpenbar sammenheng mellom antallet utesteder, utvidede åpningstider og fyll og bråk, sier Leganger.

Han mener utvidede åpningstider til tre om natten og økt tilgang på brennevin har gjort gjestene mer fulle og kranglete.

— Det er politikerne som kan gjøre noe for å redusere problemet, mener han.

Byrådsleder Monica Mæland tar ikke kritikken til seg.

— Vi har en restriktiv skjenkepolitikk. De som har fått skjenkeløyve i det siste er utelukkende serveringssteder. Det blir for enkelt å forklare helgefylla med økt tilgang, sier Mæland.

Hun peker på at velstand gjør at flere går ut, og at røykeloven har ført til at folk drikker mer hjemme før de går ut.

Stadig flere fra Bergens nabokommuner trekker også til byen, mange av dem for å lage kvalm.

— Det har for så vidt vært et problem lenge at ungdom fra nabokommunene kommer til byen og tror de kan oppføre seg slik de gjør hjemme. Det ender ofte med bråk, sier Leganger.

Han har støtte i statistikken. Den viser nemlig at nesten halvparten av alle fylle- og voldsepisoder registrert i sentrum inneholder en stril...

Politiet og byrådsleder Mæland vil nå jobbe med holdningene både til byens innbyggere og gjester fra landet. Det skal skje gjennom en omfattende reklamekampanje i aviser, på busser og kino.