– Det er visse skritt som må tas før en person blir formelt siktet i en straffesak, for eksempel en pågripelse. Mistanken må være kvalifisert. At en politijurist personlig velger å omtale Sælevik som siktet, har ingen betydning for hans status i saken, sier Wangberg til Bergens Tidende.

– Dette er jo helt vilt! utbryter advokat Arvid Sjødin når han får referert Wangbergs uttalelse.

– Tross alt er det en politijurist som har skrevet dette, altså en av påtalemyndighetens menn. Så dette kan verken Wangberg eller politijuristen bortforklare, mener Sjødin.

Wangberg refererer i et prosesskriv til Sunnhordland forhørsrett til en kommentarutgave til Straffeprosessloven, hvor det presiseres at en person kun kan erklæres som siktet av en av påtalemyndighetens tjenestemenn.

Forfatter av notatet, politiinspektør Harald Bilberg, var påtaleansvarlig i saken mot Sælevik. Førstestatsadvokat Wangberg ønsker for øvrig ikke å kommentere momenter som vil bli behandlet i den kommende erstatningssaken.

– Jeg registrerer at motparten benytter enhver anledning til å trekke frem enkeltmomenter i pressen. For vår egen del velger jeg å vise til uttalelsene vi har levert til sorenskriveren i Sunnhordland, sier Wangberg.