Det kommer frem i en rapport fra Oslo-politiet om dialog med kriminelle miljøer, med tittelen «Alt starter og avsluttes med et håndtrykk».

«Å bruke dialog mot gjengstrukturer, spesielt mc-gjenger, er omstridt og gir utløp for sterke følelser i politiet», heter det i rapporten, som Roger Stubberud er én av forfatterne av.

«Denne mistenkeliggjøringen oppleves som meget belastende. Merkelapper som «møkkete, stripete, quislinger» har vært benyttet i omtale av politiansatte», heter det.

Stubberud har ikke villet svare på hvem som har kommet med karakteristikkene.

— Det viktige er resultatene, og dem kan ingen ta fra oss, sier han.

Politimester Geir Gudmundsen i Hordaland politidistrikt sier han har for liten kunnskap om Oslo-politiets metoder til å kunne kommentere dem.

— Vi følger strategien som er utarbeidet i Justisdepartementets stortingsmelding om organisert kriminalitet, og den strategiske rapporten fra Politidirektoratet om bekjempelse av kriminelle MC-gjenger. Mye kriminalitet er knyttet til disse gruppene, og det er en utfordring samfunnet må ta tak i. Vi har valgt å legge oss på den nasjonale linjen. Jeg har for liten kunnskap om dialog-modellen i Oslo til å vite om det er store forskjeller på måten vi jobber på. Men innsatsen vår fører til at vi klarer å avdekke en del kriminalitet, sier Gudmundsen.

— Har Hordaland politidistrikt dialog med disse klubbene, utover razziaer og aksjoner?

— Jeg ønsker ikke å uttale meg i detalj om hva slags kontakt vi har. Vi jobber på mange ulike fronter for å bekjempe kriminalitet.