— Det er synd hvis de pårørende får informasjon på en utidig måte. Men her har politiet ansvaret, mener Kvinnsland.

Han avviser at det er Haukelands jobb å gi de pårørende informasjon fra en obduksjon, etter et dødsfall som politietterforskes. Rapporten er sendt til politiet, som bestemmer når den frigjøres.

— Ifølge våre papirer er de pårørende blitt orientert og gjort oppmerksomme på Norsk Pasientskadeerstatning. Hvilke detaljer som er gitt, vet jeg ikke, sier Kvinnsland.

— Men kunne ikke Haukeland innkalle de nærmeste pårørende når rapporten forelå - mens politiet fikk drive med sitt?

— Det kan ikke et sykehus ta ansvar for. Dette må politiet og de pårørende i tilfelle bli enige om.

— Så Haukeland har ikke et slikt ansvar?

— Det pågår en etterforskning, og vi må følge spillreglene som da gjelder.

— Føler dere ikke et ansvar en gang?

— Det kan vi ikke etter de reglene som gjelder. Det er ikke problemstillingen.

Kvinnsland sier at sykehuset ikke gjør seg vanskelig, og understreker at «dette er en vond sak» som han håper lar seg løse relativt raskt.