Vekteren er ifølge selskapet utdannet jurist og arbeider innen psykiatrien. Han skal ha fortalt åpen at han var domfelt tidligere da han fikk jobb som avløser for snart fem år siden.

— Vi fikk en klar oppfatning av at dette lå langt tilbake i tid. Han opptrådte troverdig ved at han uoppfordret fortalte om fortiden. I tråd med senere bestemmelser rapporterte vi vedkommende inn til politiet, som en av våre kontrollrutiner. Vi skrev inn en hake ved vedkommendes navn basert på at han selv erkjente å være domfelt tidligere. Likevel hørte vi ingenting fra politiet, skriver Fenstad i en pressemelding.

Flere dommer

Han vil ikke kritisere politiet, men mener Security West gjorde det selskapet skulle ved kontrollrapporteringen.

Vekteren er tidligere dømt både for voldtekt, vold og overgrep mot mindreårige.

«Allerede for mer enn to år siden skjedde den første kontakten mellom Security West og politiet i forbindelse med vekteren. Politijuristen selskapet den gang kontaktet opplyste at dersom vedkommende hadde tatt en ny retning i livet ville det kanskje være riktig å gi ham en ny sjanse», heter det i pressemeldingen.

— Vi ble også gjort oppmerksom på at en oppsigelse av vekteren kunne innebære en eventuell arbeidsrettsak. All den tid han gjorde en god jobb var det ikke noe tema å gå til oppsigelse. Det er lettere å få ut vandelsattester i dag enn for bare noen år siden. Dagens lovverk har gitt oss som vaktselskap bedre rutiner i forhold til ansettelse av vektere, skriver Fenstad.

Tidligere i dag, kom det frem at vekteren hadde en lapp med kvinnens navn og telefonnummer.

— Vi beklager sterkt situasjonen som har oppstått. Både i forhold til kvinnen, våre egne medarbeidere og kunder. Det er forferdelig trist og påvirker oss alle negativt, skriver Fenstad.

Ut over dette ønsker han ikke å kommentere saken.

Voldtekten skal ha skjedd her på Nesttunsenteret.
ØRJAN DEISZ