— Hadde Skulstad visst litt om vår bransje, hadde han visst at vi har vært pådrivere for at det skal være klar rollefordeling mellom politi og vaktbransje, med klare og detaljerte forskrifter.

Wang, som også er direktør i selskapet Vakt Service AS, avviser påstanden om at bransjen skaper utrygghet.

— Det er et bilde jeg overhodet ikke kjenner meg igjen i. Vi vokser hovedsakelig fordi bedriftene setter ut tjenester. Vi har også et godt samarbeid med politiet, sier han.