RANDI KVINGEDet forteller russepresident for hovedrussestyret, Maria Grønner. Tidligere år har russen brukt opptil 40.000 kroner på å betale 10-15 politivakter på ett arrangement.I tillegg har de 25 elevvakter og 10 vakter fra private vaktselskap.-På et vanlig utested i Bergen er det bare 5-6 vanlige vakter, selv om det er like mange betalende som ved et russearrangement, sier tidligere russ og medlem av russerådet, Dave Spilde. Russerådet er et samarbeidsorgan mellom russen, tidligere russ, politiet og videregående skoler. De siste årene er innvielsesfesten blitt arrangert på Sletten ridesenter i Fana. Vanskelige — Det er spesielt vanskelig å samarbeide med Fana Politistasjon. De ønsker å bruke sine egne politifolk og krever full overtidsbetaling, selv om russen har gått hjem lenge før politiet, sier Spilde.-Det er mindre bråk med russen nå enn tidligere. Politivaktene har selv sagt at disse jobbene er lukrative fordi det er lettjente penger, sier Spilde.Spilde forteller at politiet selv bestemmer hvor mange vakter de skal ha, hvor mye de skal ha betalt, og hvor lenge de skal være til stede. Nøye vurdering Politiloven gir politiet mulighet til å sette inn ekstra vakter ved enkelte arrangement. Det er opp til det enkelte politikontoret å avgjøre hvor mange vakter som trengs. -Vi må kunne forlange at hovedrussestyret leier inn politifolk til store arrangement, sier politiavdelingssjef ved Fana Politistasjon, Guttorm Fretheim.Han sier at vaktholdet ikke kan avsluttes midtveis, og at russen må betale overtid slik satsene er.-Politiet skal stå for at arrangementene er forsvarlige. Vi kan ikke ta sjansen på å bomme på antallet vakter, og risikere at det blir et forferdelig spetakkel, sier Fretheim.-En av grunnene til at det ikke blir bråk på arrangementene, er at politiet er så godt synlig. Våre erfaringer er at vi har hatt et godt samarbeid med tidligere russekull, sier Fretheim.