• Jeg vet svaret på det dere diskuterte i tingretten. Politiet skjøt først, sa Nokas-vitnet da han var inne til nytt avhør i august.

Vitnet var i utgangspunktet tilkalt for å kikke på bilder fra Domkirkeplassen og om mulig finne seg selv på bildene. Mannen ble spurt om han hadde noe å tilføye siden sist avhør. Han svarte da at han hadde fått med seg at det hadde vært diskusjon i tingretten om hvem som skjøt først – ranerne eller politiet.

— Jeg vet svaret, for jeg var på Domkirkeplassen. Politiet skjøt først, sa mannen til politiet, ifølge Ridvan Halimis forsvarer Trygve Staff.

Viktig vitne

Staff påpekte i sin kommentar til aktors innledningsforedrag at dette vitnet vil bli viktig for hans klient, som innrømmer å ha deltatt i ranet, men nekter skyld for politiførstebetjent Arne Sigve Klunglands død.

Staff mener det taler mot å dømme de tiltalte for ran med døden til følge dersom det skulle vise seg at det var politiet som løsnet det første skuddet.

— Dødsfølgen må regnes som mindre påregnelig dersom politiet skjøt først, og det kanskje ved en politimann som kan ha lav terskel for å løsne skudd, sa Staff.

Dermed ser det nok en gang ut til å være klart for hardkjør mot politibetjenten som løsnet en rekke skudd mot ranerne som holdt vakt ute på plassen foran Nokas. Han traff Johnny Thendrup i låret med ett av skuddene.

Forvaring

Også Davis Toskas forsvarer, advokat Øystein Storrvik, varslet omkamp rundt skyte-spørsmålet, selv om Toska, i likhet med Kjell Alrich Schumann, har erkjent straffskyld for dødsfølgen. - Hovedtema for oss er spørsmålet om forvaring eller ikke forvaring, understreket Storrvik.

Påtalemyndigheten anket tingrettsdommen til Toska fordi den ikke fikk medhold i påstanden om forvaring for hovedmannen bak Nokas-ranet. Toska ble dømt til 19 års fengsel i Stavanger tingrett.

Ellers forløp andre dag av Nokas-saken i Gulating lagmannsrett uten overraskelser. Fram til klokken 14.30 holdt statsadvokat Tor Christian Carlsen aktoratets innledningsforedrag. Carlsen presenterte en systematisk, men overflatisk oversikt over hvilke bevis og vitner aktoratet vil føre i løpet av ankesaken. Aktoratet har naturligvis frafalt en del bevisførsel mot dem som har tilstått siden tingrettsdommen, men ellers var det ikke noe nytt i påtalemyndighetens bevisoppgave.

Onsdag vil saken fortsette med replikker fra forsvarerne.

Deretter begynner forklaringene fra de tiltalte. Førstemann ut er Lars-Erik Andersen, som i politiavhør etter tingrettsdommen tilsto sin deltakelse i ranet og samtidig påsto at Schumann var den som skjøt og drepte Klungland.