En gruppe på rundt 25 studenter fra Veien bibelskole ble vitner til hendelsen i Nygårdsparken i Bergen fredag.

— Jeg så en patruljebil komme kjørende inn i parken. To høyt graderte politimenn kom ut og gikk bort til en narkoman og sa de måtte snakke med ham, sier øyenvitne Lars Ole Birkeland.

— De tok mannen helt bort til bilen før de sa det var aprilsnarr, sier bibelstudenten.

Offeret for spøken ble sint og kastet en flaske i bakken.

— Politifolkene sto og hånlo av ham før de kjørte bort, sier Birkeland.

Ble kvalm

Bibelstudenten er opprørt over politiets oppførsel.

— Da jeg skjønte at det var en aprilspøk, ble jeg kvalm. Helt forferdelig dårlig gjort av dem, sier vitnet.

Den narkomane mannen som ble utsatt for spøken, ønsker ikke å la seg intervjue av bt.no. En kamerat av ham, Svein Arthur Nilsen, er ikke nådig i sin dom over politipatruljen.

— Hvorfor gjøre sånn med mennesker? Tror de at de er morsomme? Det er et j... overtramp, men de ser på det som ingenting, sier han.

Ifølge Nilsen sliter kameraten hans med psykiske problemer.

— Han er lett antennelig og får lett angst. De kunne funnet en sterkere person å lure, sier Nilsen, som synes det hele var en elendig spøk.

Innrømmer aprilspøk

Visepolitimester John Reidar Nilsen snakket fredag ettermiddag personlig med en av tjenestemennene fra patruljen.

I en e-post med referat fra samtalen avviser Nilsen at det var snakk om en pågripelse. Men videre heter det i mailen:

«Det medfører riktighet at en tjenestemann var i muntlig kontakt med en person som de oppfattet å 'ha en god tone med'. I den anledning ble det som en spøk sagt 'Vet du at det er pågripelsesordre på deg?'. Før vedkommende repliserte eller på annen måte sa/gjorde noe, skal samme tjenestemann ha føyd til noe i retning: 'Skøyer bare. Du vet det er 1. april'.»

Visepolitimesteren mener det ikke nødvendigvis trenger å være galt av politifolk å spøke litt.

— Det vil alltid være en form for personkjemi mellom politiet og dem de møter. Det skjer at polititjenestemenn og klienter spøker og har en tjomslig tone. Men man skal være veldig forsiktig med å spøke, man vet aldri helt hvordan folk oppfatter det, sier Nilsen til bt.no.

- Det er kanskje uheldig å spøke med en pågripelsesordre?

— Nei, man bør ikke spøke med det, akkurat, sier visepolitimesteren.

Uheldig

Ifølge Nilsen ser tjenestemannen i ettertid at uttalelsene, «isolert sett», fremstår som uheldige. Tjenestemannen mener likevel at uttalelsen falt i en gemyttlig samtale hvor det var en fin tone og var ment som en «tjomslig spøk».

— I den grad uttalelsen har opprørt vedkommende, beklager tjenestemannen hendelsen, skriver Nilsen i mailen.

Visepolitimesteren sier at episoden ikke får noen følger for tjenestemannen.

— Sånn umiddelbart, hvis det ikke kommer noen klage, så lar vi det ligge med dette. Dette går inn i gruppen av uskjønnsomme uttalelser som man etterpå innser var uheldige, sier Nilsen.

- Det skal være rom for humor i politiet også?

— Helt klart. Vi jobber med folk hele tiden. Selv for personer som jobber med døende på sykehus er det lov å spøke. Men vi må selvfølgelig være forsiktig med hva vi spøker med, og vite hvor grensen går. I den grad vedkommende i denne saken tok det ille opp, selv om spøken ble raskt avklart, så er det beklagelig, sier Nilsen.