Jeg kan ikke lenger sitte og se på at politiet i Bergen gir blaffen i å følge regelverket og de klare retningslinjene som Riksadvokaten har gitt.

Arvid Sjødin, advokat

I dag krever Sjødin en av sine klienter løslatt, etter seks dager på glattcelle. Det er langt over 24-timers-regelen som Riksadvokaten så tidlig som i 1998 understreket skal følges.

Mannen Sjødin krever løslatt er siktet i den store Union MC-saken. Uansett utfall av dagens rettsmøte vil han levere inn en egen anmeldelse av Hordaland politidistrikt, og politimester Vidar Refvik, til Det særskilte etterforskningsorganet i politisaker (SEFO).

Nekter å godta

— Jeg kan ikke lenger sitte og se på at politiet i Bergen gir blaffen i å følge regelverket og de klare retningslinjene som Riksadvokaten har gitt landets politidistrikter. Europarådets torturovervåkningskomité har slått fast at den praksis Norge driver overfor varetektsfanger, ikke er holdbar, sier Sjødin.

— De har sagt at mer enn ett døgn på glattcelle er et overgrep. Dersom politimester Refvik velger å se bort fra dette, så bedriver han og politiet i Bergen tortur mot enkeltmennesker, legger Sjødin til.

Han mener Bergen plasserer seg på listen over verstingene når det gjelder bruken av glattceller som soningssted for varetektsfanger.

— Dette dreier som om holdninger. Politiet i Bergen viser en arroganse i forhold til den praksis Riksadvokaten har pålagt dem å følge. Dette hadde aldri skjedd i Stavanger. Her er min erfaring at politiet følger reglene, sier Sjødin, som selv har tilhold i oljebyen.

Sender dårlig signal

I forgårs sendte han et krast brev til politiet i Bergen, etter at han flere ganger hadde vært på den ansvarlige juristen for å få en avklaring.

— Det skal ikke ramme min eller andres klienter at politiet ikke har nok fengselsplasser. Dersom politiet er opptatt av at folk skal følge lover og regler, så er det en god start at de selv følger reglene, sier en rasende Sjødin.

I brevet skriver han blant annet: «Jeg viser til at politiet i Norge er kjent for sin kåthet når deg gjelder å påtale andres regelbrudd. I dette tilfellet er det politiets jurister som ikke håndhever det regelsett som de av politikerne er satt til å forvalte».

Sjødin møter støtte hos flere advokater i Bergen. Advokat Kaj Wigum vil også be sin klient i MC-saken løslatt dersom det ikke kommer en avklaring.

— Det er uinteressant hva man er siktet for. Poenget er at man ikke skal sitte i politiets arrest mer enn ett døgn. Nå har min klient sittet i arresten i seks dager. Da ber jeg om at han løslates.

— Hvordan skal maktapparatet oppnå respekt blant folket, når de selv helt åpenbart bryter de regler som er fastlagt, så vel nasjonalt som internasjonalt, spør Wigum.

Politiet alt anmeldt

Wigum har sammen med flere kolleger anmeldt politiet i Bergen for brudd på reglene. Anmeldelsen ble levert inn for et år siden. Siden har han ikke hørt et ord om hvor saken står.

Advokat Jørgen Riple har som praksis at han ber sin klienter bli løslatt etter fire døgn på glattcelle.

— Avgjørelser fra retten har vist at vi ikke får medhold dersom vi fremmer begjæringen tidligere. Dersom det ikke blir ordnet fengselsplass for min klient i dag, så vil jeg be om at han blir løslatt, sier Riple.

Han mener situasjonen er uholdbar.

— For unge eller sårbare personer kan det være svært skadelig å bli sittende døgn etter døgn på en glattcelle, uten vindu og med bare en skummadrass. Mye hadde hjulpet dersom de i det minste hadde fått en radio, sier Riple, som er en av advokatene som står bak anmeldelsen til SEFO.

ANKLAGER BERGENSPOLITIET: Advokat Arvid Sjødin lever i dag inn enda en anmeldelse av politiet i Bergen for måten de behandler varetektsfanger på. - Politiet i Bergen viser en arroganse i forhold til den praksis Riksadvokaten har pålagt dem å følge, sier Sjødin. ARKIVFOTO: SCANPIX