— Jeg kan ikke forstå at retten kommer til å legge listen like lavt som det politiet har gjort i enkelte saker, der det å snakke med en person fra feil land betyr at man har forsøkt å kjøpe sex, og det å besøke en prostituert hjemme betyr at man har kjøpt sex. Det kan jeg ikke tro at det norske rettsvesenet aksepterer, sier Fafo-forsker May-Len Skilbrei.

I Sverige, som har hatt forbud mot kjøp av sex siden 1999, var det frem til 2009 registrert 1837 anmeldelser for kjøp av sex. 845 saker har endt med forelegg eller tiltale. Brottsförebyggande rådet, som fører kriminalstatistikk i Sverige, har imidlertid ikke oversikt over hvor mange rettssaker som har endt med frifinnelse.

Avklaring

Skilbrei mener den første norske rettssaken mot en påstått sex-kunde vil gi en avklaring på hvor grensen går for hva som utgjør et forsøk på kjøp av sex, og hva slags bevis som trengs for å fastslå at en person har betalt for seksuelle tjenester.

— Det blir spennende å se om politiets praksis holder i retten, eller om det må en mer aktiv handling til enn for eksempel å sitte i en bil sammen med en utenlandsk kvinne. Må det ha vært forhandling av pris, eller må penger ha byttet hender? Det er en viktig prinsippdiskusjon, sier Skilbrei.

Også i saker der menn er blitt bøtelagt for fullbyrdet kjøp av seksuelle tjenester, mener forskeren bevisene kan diskuteres.

— Kvinner på innemarkedet forteller at politiet sitter på trappen deres og tar folk når de kommer ut. Men er det nok for å bli dømt at man kjenner en kvinne som selger sex, og besøker henne? sier Skilbrei.

Pinlig

Hun mener mange menn har vedtatt forelegg fordi de synes det er pinlig å bli tatt for å være en mulig prostitusjonskunde.

— De ønsker ikke å bli en slags «posterboy» for sex-kunder ved å la saken gå til retten, sier hun.

En grenseoppdragning fra en domstol vil også måtte påvirke politiets praksis for bøtelegging, mener hun.

— En rettssak vil gi svar på hva som er bevis nok til å dele ut disse store bøtene. Det kan bli dramatisk for politiet også hvis vi får en streng avklaring her, for politiet har brukt dette som et virkemiddel for å uroe prostitusjonsmiljøet, og som en inngang for å avdekke hallikvirksomhet og menneskehandel. Så en tydelig instruks fra retten om å legge listen høyere, kan gjøre politiets arbeid opp mot prostitusjonsmiljøet vanskeligere, sier hun.

- Er bevisste på skammen

Også politiet mener den første dommen i en sexkjøpssak vil gi et viktig signal.

Med unntak av pensjonisten som nekter å betale, har alle andre tatt i sex-kjøpssaker i Hordaland endt med å godta boten - enten det gjelder forsøk eller fullbyrdet kjøp.

- Er det viktig å få en dom på dette?

— Ja. Denne saken dreier seg om forsøk på sex-kjøp. Vi må få et signal fra retten om hva som skal til for at noen overtrer nedre grense for forsøk. Det vil være et viktig signal, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen.