Det er hansom har signert bortvisningsvedtakene.

Ingen kommentar

— Når mankommer som del av en MC-gjeng, så er det ikke slik at politiet harmedlemslistene, og det får vi neppe fra klubbene heller. En del av dem førerheller ikke medlemsfortegnelser. Vi ser hvilket flagg de fører når de kommer,og det handler om hele settingen, sier politiadvokat Arne Fjellstad.

- Har deregjort en individuell vurdering for alle som ble pågrepet og bortvist?

Det er hansom har signert bortvisningsvedtakene.

— Selvsagt.Noe annet ville vært saksbehandlingsfeil.

Ingen kommentar

- Har deregjort en individuell vurdering for alle som ble pågrepet og bortvist?

— Hva er detved disse kvinnene som er en «trussel mot grunnleggende samfunnshensyn»?

— Selvsagt.Noe annet ville vært saksbehandlingsfeil.

— Det kan jegikke kommentere, blant annet fordi advokat Riple har varslet at han vil ankebortvisningsvedtaket. I så fall får Utlendingsdirektoratet vurdere om politietsvedtak var korrekt, sier Fjellstad, som vil ikke kommentere innholdet itrusselvurderingen.

— Hva er detved disse kvinnene som er en «trussel mot grunnleggende samfunnshensyn»?

— Det kan jegikke kommentere, blant annet fordi advokat Riple har varslet at han vil ankebortvisningsvedtaket. I så fall får Utlendingsdirektoratet vurdere om politietsvedtak var korrekt, sier Fjellstad, som vil ikke kommentere innholdet itrusselvurderingen.

- Vanlig å strippe

- Vanlig å strippe

Han sier hanikke er kjent med at kvinnene ble bedt om å kle av seg klærne.

Han sier hanikke er kjent med at kvinnene ble bedt om å kle av seg klærne.

— Normaltblir man ikke fullstendig strippet ved en sikkerhetsransaking. Jeg fikk hellerikke noen klager fra kvinnene da jeg traff dem lørdag morgen, bortsett fra aten av dem følte seg forulempet fordi hun ikke hadde fått ringt sine barn, sier Fjellstad.

— Normaltblir man ikke fullstendig strippet ved en sikkerhetsransaking. Jeg fikk hellerikke noen klager fra kvinnene da jeg traff dem lørdag morgen, bortsett fra aten av dem følte seg forulempet fordi hun ikke hadde fått ringt sine barn, sier Fjellstad.

Leder forsentralarresten, politioverbetjent Paal Thorbjørnsen, sier på sin side at deter helt vanlig at pågrepne blir kledd nakne og undersøkt før de blir satt baklås og slå.

Leder forsentralarresten, politioverbetjent Paal Thorbjørnsen, sier på sin side at deter helt vanlig at pågrepne blir kledd nakne og undersøkt før de blir satt baklås og slå.

— Vi harplikt til å forsikre oss om at de ikke har med seg noe de kan bruke til å skadeseg selv eller andre, sier Thorbjørnsen.

— Vi harplikt til å forsikre oss om at de ikke har med seg noe de kan bruke til å skadeseg selv eller andre, sier Thorbjørnsen.

- Går forbredt ut

Advokat JonWessel-Aas, som er leder av Den internasjonale juristkommisjon i Norge, menerdet høres ut som om politiet har gått altfor bredt ut når de har stanset ogutvist alle.

- Går forbredt ut

Advokat JonWessel-Aas, som er leder av Den internasjonale juristkommisjon i Norge, menerdet høres ut som om politiet har gått altfor bredt ut når de har stanset ogutvist alle.

— Jeg kanikke se hvilken hjemmel de har for å gå så bredt ut. Det virker som om defisker med trål ut ifra en begrunnelse av at de ikke kan skille mellom dissemenneskene, sier han.

— Jeg kanikke se hvilken hjemmel de har for å gå så bredt ut. Det virker som om defisker med trål ut ifra en begrunnelse av at de ikke kan skille mellom dissemenneskene, sier han.

Politietbåde i Bergen og andre byer har gått hardt ut mot det de mener er organisertkriminalitet i enkelte MC-klubber. Wessel-Aas påpeker at det ikke er forbudt åvære med i en motorsykkelklubb.

— Det er enfare for at politiet i sin kamp mot MC-kriminalitet i realiteten kriminalisererellers lovlig virksomhet. Det vil si at de skjærer alle over en kam ogbehandler alle som potensielt kriminelle, sier han.

Politietbåde i Bergen og andre byer har gått hardt ut mot det de mener er organisertkriminalitet i enkelte MC-klubber. Wessel-Aas påpeker at det ikke er forbudt åvære med i en motorsykkelklubb.

— Det er enfare for at politiet i sin kamp mot MC-kriminalitet i realiteten kriminalisererellers lovlig virksomhet. Det vil si at de skjærer alle over en kam ogbehandler alle som potensielt kriminelle, sier han.

- Må værereell trussel

- Må værereell trussel

JussprofessorJan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen sier at det i utgangspunktetskal være snakk om alvorlige sikkerhetshensyn for å kunne bortvise personer.

JussprofessorJan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen sier at det i utgangspunktetskal være snakk om alvorlige sikkerhetshensyn for å kunne bortvise personer.

— EnEU-domstol har uttalt at det skal være en reell og tilstrekkelig trussel. Menså har Justisdepartementet sagt at det skal være et visst spillerom fornasjonalt skjønn. Og de inkluderer da narkotika, vold og vinning, sier Bernt.

— EnEU-domstol har uttalt at det skal være en reell og tilstrekkelig trussel. Menså har Justisdepartementet sagt at det skal være et visst spillerom fornasjonalt skjønn. Og de inkluderer da narkotika, vold og vinning, sier Bernt.

For de tokvinnenes del, tror Bernt at det ikke ligger individuelle vurderinger bak, menat de ble utvist som del av gruppen.

For de tokvinnenes del, tror Bernt at det ikke ligger individuelle vurderinger bak, menat de ble utvist som del av gruppen.

— Her er detnok gjort en samlet vurdering på miljøet og ikke hvert individ, sier han.

— Her er detnok gjort en samlet vurdering på miljøet og ikke hvert individ, sier han.