Fengslingsmøtet som begynte klokken 0930 var preget av mange stopp og pauser. Sultproblemer, dårlig luft, tunge hoder og ryggtrøbbel var noe av det som preget aktørene i den 11 timer lange fengslingen.

Ingen av forsvarerne var særlig imponert over arbeidet politiet har gjort for å komme til siktelse i saken. Advokatene er nektet innsyn i deler av dokumentene, og fikk ikke se alle beviser i saken.

Ingen av advokatene fikk presentert noe klart motiv eller rolle deres klienter skal ha hatt. Alle fire er nå siktet for drap. I siktelsgrunnlaget står det ingenting om når drapet skal ha skjedd, hvor det skal ha skjedd eller hvordan det skal ha skjedd.

— Jeg tror aldri politiet vil klare å få domfelt noen av de siktede ut ifra opplysningene som er kommet frem til nå, sier Mikkel Mundal, forsvarer for den 32 år gamle ektemannen til Dung.

Hans klient fremhever fortsatt sin uskyld og står på historien om at hun faktisk har forlatt ham.

Stein Erik Ottesen, som forsvarer den 59 år gamle moren, synes det politiet serverte var svært tynt.

— Vi mangler fortsatt innsikt i en bunke med dokumenter, men det vi har fått servert til nå virker ikke overbevisende. Min klient begjærer seg løslatt, sier Ottesen.

Bjarte Madsen som forsvarer den 34 år gamle broren, sier dette om hva han mener om fengslingen.

— Min klient er kanskje den som står lengst ute i periferien i denne saken. Han er ved godt mot og har et godt håp om å bli løslatt i morgen, sier Madsen.

Jørgen Riple forsvarer den 62 år gamle faren. Som under pågripelsen, var han den eneste som ikke skjulte ansiktet sitt, verken da han kom til fengslingen eller på gangen i pausene.

— Alle vet hvem vi er uansett, sa han da han kom til fengslingen i går morges.

Jørgen Riple, som forsvarer mannen, mener det ikke er grunnlag for fengsling.

— Jeg skjønner ikke hvor skjellig grunn til mistanke ligger for min klient. Slik jeg ser det er det ikke grunnlag for fengsling, sier Riple.

Fengslingen ble avsluttet 20.30. Da var det for sent for dommeren og begynne på kjennelsen. Det skal være klar ved 13-tiden i dag.

TROR PÅ LØSLATELSE: Stein Erik Ottesen (fra venstre), Bjarte Madsen og Jørgen Riple ble ikke imponert over det politiet la frem i retten i går.
oddleiv apneseth