Politiet i Bergen er nå under etterforskning av det særskilte etterforskningsorganet for politisaker (Sefo). Samtlige politimenn som har hatt befatning med saken, har status som mistenkt.

— Det er ikke tvil om at det fra politiets side er begått et straffbart forhold her. Noen ved politikammeret har ulovlig lekket informasjon om saken til Bergens Tidende. Konsekvensene av dette blir det opp til Sefo å avgjøre, men normalt vil et bevisst brudd på taushetsplikten føre til tap av tjeneste, sier Elden.

— Det blir opp til Sefo å finne ut hvilken person som har lekket informasjon til avisen, legger han til.

Ufin kommentar

Bjørn Meltzer har det siste året vært etterforsket for tre straffbare forhold. To av sakene er henlagt, mens Meltzer fortsatt er siktet for forstyrrelse av offentlig ro og orden etter at han i oktober i fjor ble anmeldt av en kvinne for en uttalelse han kom med på en restaurant. Kvinnen er i familie med en av Meltzers tidligere klienter.

— Kvinnen provoserte meg kraftig med usanne beskyldninger, og jeg svarte til slutt at «jeg har sett friskere folk enn deg bli innlagt på psykiatrisk sykehus». Jeg burde ha unnlatt å si det, men det er langt fra et straffbart forhold, sier Meltzer.

- Politiet må ha lekket

Anmeldelsen mot politiet har sitt utspring i en artikkel som sto på trykk i Bergens Tidende 24. mars. I artikkelen uttaler politiadjutant Helge Vigerust, som er jurist på saken, følgende:

"Jeg kan bekrefte at advokat Bjørn Meltzer er siktet i to saker. Jeg har sendt saken over til statsadvokaten med innstilling om positiv påtaleavgjørelse."

— Det betyr at du mener advokaten bør straffes?

— Ja, bekrefter politifullmektigen, som ikke ønsker å gå i detalj om noen av sakene.» Vigerust ønsket i går ikke å kommentere Sefo-etterforskningen.

Advokat Elden mener at politiet i Bergen har brutt taushetsplikten på to områder. BT hadde opplysninger om at Meltzer var siktet for brudd på taushetsplikten, mens han i realiteten var siktet for forstyrrelse av offentlig ro og orden. Elden mener dette beviser at noen i politiet har lekket taushetsbelagt informasjon.

— Anmeldelsen mot Meltzer var feilført og sto oppført i Straffesaksregisteret (Strasak) som brudd på taushetsplikten. Siden avisen hadde denne opplysningen, vet vi at noen på politikammeret må ha lekket informasjon fra Strasak. I tillegg reagerer vi på at politijuristen kommenterer påtaleinnstillingen til avisen, sier Elden.