At politioverbetjent Tove Lian Mathiesen rådet kvinner til ikke å gå alene på mørke, øde steder har skapt sterke reaksjoner fra politikere og kvinnefront.

«En skandale og en fallitterklæring», mener Torstein Dahle. «Hårreisende å legge ansvaret på kvinners skuldre», er utspillet fra nestleder i Arbeiderpartiet, Jette Christensen.

Førsteamanuensis i retorikk ved Universitetet i Bergen, Jens Kjeldsen, er uenig.

— Ut fra det jeg har lest, har Lian Mathiesen ikke sagt noe annet enn det enhver ansvarlig forelder sier til sine barn, sier Kjeldsen.

- Misforståtte reaksjoner

— Det er ikke politiets oppgave å drive kjønnspolitikk. De skal hindre at forbrytelser skjer, sier retorikkprofessoren.

Kjeldsen mener det er et problem i offentligheten er at folk blir tilskrevet motiver og holdninger de ikke har ment å formidle.

— Både den som snakker og den som lytter har ansvar for at budskapet kommer frem, sier han.

Kjeldsen ser ikke noe problem med at politiet på denne måten advarer kvinner mot å ferdes alene på øde steder når det kan medføre fare.

Også Henriette Sinding Aasen, professor i rettsvitenskap ved UiB, slutter seg til at utspillet ikke handler om å ansvarliggjøre kvinner, men om å rope varsku til mulige ofre.

— Jeg forstår reaksjonene fra dem som synes kvinner ansvarliggjøres for menns vold, men synes det er litt misforstått. De som reagerer retter anklager mot feil instans, sier Sinding Aasen.

- Skjer hver gang

Sinding Aasen mener det er riktig å advare når det faktisk er slik at kvinner er i særlig fare enkelte steder.

— Men slike advarsler kan ikke bli en sovepute. I tilfelle der misnøyen gjelder manglende tiltak for å gjøre det offentlige rom trygt for kvinner, har naturligvis politiet en viktig jobb å gjøre, sier hun.

Ifølge politioverbetjent Tove Lian Mathiesen, dukker tilsvarende reaksjoner opp hver gang politiet kommer med utspill om hva kvinner selv kan gjøre for å forebygge.

— Vi blir oppfattet feil, og jeg vil understreke at det aldri er tvil om at kvinnene ikke har gjort noe galt, sier hun.

Etterforskningslederen understreker at politiet vet hva de skal holde fokus på i straffesaken, men at de har plikt til å fortelle folk om hvordan man kan unngå å bli et offer.

— Det gjelder like mye i voldtektssaker som ved innbrudd eller biltyveri, sier hun.