BT kunne i går fortelle at det bare vil koste Vegvesenet og Fylkeskommunen 200.000 kroner ekstra i året å vedlikeholde dagens busskurpark. Det betyr 250 kroner per busskur.

— Det er det vi bruker i dag, og det er nesten ingenting. 250 kroner per skur per år betyr at en ikke utfører disse oppgavene i dag, sier byråd for byutvikling Lisbeth Iversen

Hun mener det er akkurat det Clear Channel-avtalen skal bøte på. Vitsen med avtalen er ikke om å spare kommunen for utgifter de har i dag, men å høyne standarden på busskur og offentlige toaletter.

— Ja, denne saken handler om en storsatsing og nyinvestering, helt klart. Vi vil få 900 nye busskur, til en pris på mellom 75.000 og 175.000 kroner per busskur. Hvis kommunen skulle tatt det som ligger i avtaleforslaget, ville det ha kostet oss i år circa 5-6 millioner kroner, sier hun.

Til sammen, inkludert busskur, toalett og fem bussterminaler, skal det investeres mellom 70 og 100 millioner kroner.

2,5 millioner spart

Iversen har tidligere uttalt at det offentlige kan spare 10-15 millioner kroner i året på avtalen. Det, sier hun nå, var ikke i forhold til dagens utgifter men i forhold til en «Clear Channel-standard».

Ifølge Iversen bruker kommunen i dag rundt 300.000 kroner i året på vedlikehold av busskurene. Kostnaden ved å drive tre offentlige toaletter er ifølge kommunens egne tall mellom 1,5 og 2 millioner kroner.

Legger vi til Vegvesenet og Fylkeskommunens årlige utgifter på 200.000 kroner til vedlikehold, vil det si at det offentlige sparer høyst 2,5 millioner kroner på Clear Channel-avtalen i forhold til dagens utgifter.

Dette mener Iversen er en feil måte å se avtalen på. Hun mener en må sammenlikne med hva det ville kostet å oppgradere busskur og toaletter til «Clear Channel-standard».

- I sterkt forfall

— Poenget er at både i Bergen kommune, Fylket og Vegvesenet er dette området, busskur, i sterkt forfall. Du har hatt en investering og drift på skikkelig lavmål. Så dette handler om en stor investering på 900 nye busskur, som er tilrettelagt for ny teknologi med belysning, universell tilgjengelighet og sanntidsinformasjon, sier hun.

I tillegg til nye busskur, innebærer Clear Channel-avtalen ifølge Iversen at enhver skade og tagging skal være rettet opp igjen innen 24 timer.

Iversen peker på at de kommunale busskurene er opp til 30 år gamle, og at mange av dem uansett må skiftes ut. Det koster også penger.

Av de 900 busskurene avtalen omfatter regner en med at 300-400 er så bra stand at de kan selges, og at resten må kastes.

Ifølge Iversen legger avtalen også opp til at kommunen kan overta Clear Channels skur for en rimelig penge, når kontraktstiden går ut etter 15 år.

Iversen sier hvis bystyret i høst skulle avvise avtalen og hele prinsippet om reklamefinansierte bymøbler, må de enten finne pengene andre steder eller la tingene være slik de er i dag.

FAKSIMILE av Bergens Tidende i går.