På mandagens bystyremøte vil Lillian Blom (SV) foreslå at bystyret vedtar å legge ned Arnatunnelen AS.

Aksjeselskapet ble opprettet av byrådet i høst, med formål å jobbe for å få bygget en biltunnel mellom Arna og Bergen.

— Det er et paradoks at byrådet ikke tar hensyn til lokal luftforurensning når de planlegger tunnelen, samtidig som deler av Bergen blir kvalt av forurensning, sier Blom.

Tviler på ny giftsky 11.000 flere biler daglig Hun viser til at Statens vegvesen har anslått at en biltunnel fra Arna til Nygårdstangen vil gi 11.000 nye biler inn mot sentrum hver dag. Det vil bety en trafikkøkning på 17 prosent i krysset, noe som gir kapasitetsproblemer.

— Men det betyr også 11.000 flere biler, som skal spy ut eksos på Nygårdstangen og Danmarks plass, sier Blom.

Toget mellom Arna og Bergen stasjon tar åtte minutter, og går i dag hver halvtime. Når dobbeltsporet er på plass, kan togfrekvensen økes. Takket være den gode togforbindelsen er Arna i dag bydelen med desidert størst kollektivandel. 40 prosent av alle reiser i Arna gjøres kollektivt, mot 11 prosent i Bergen som helhet.

— En biltunnel undergraver dette gode tilbudet, og vi risikerer at NSB legger ned lokaltoget, sier Blom.

«Kollektivtrafikkens konkurransefortrinn på strekningen Arna – Bergen sentrum tas bort, og Arnatunnelen svekker grunnlaget for lokaltogtrafikk» heter i det veivesenets utredning.

«Miljøtunnel» Byrådet har tidligere kalt Arnatunnelen for en miljøtunnel, og begrunnet det med at tungtrafikken fra øst til vest i dag kjører lange omveier.

— Det er uforståelig at de kan påstå at dette er et miljøprosjekt, sier Blom.

Byråd Lisbeth Iversen avviser at de har glemt å ta hensyn til den lokale luftforurensningen.

— Er det bedre at trafikken må kjøre rundt Åsane eller gamleveien mot Midtun? Vi er nødt å finne en løsning som gir mer effektiv transport. Flere instanser har konkludert med at tunnelen er samfunnsøkonomisk lønnsom, sier hun.

Iversen sier at hun er fullt klar over problemene med et tunnelinnslag på Nygårdstangen.

— Derfor utreder vi flere alternativer for hvor tunnelen kan komme ut. Ingen ansvarlige politikere kan ta en beslutning som vil forverre situasjonen i Bergen sentrum, sier hun.

- Må ikke gi økt trafikk - Men er det mulig å bygge en Arnatunnel uten at det blir mer trafikk i sentrum?

— Ja, det er det. Det har vært diskutert tunnelinnslag både på Minde, Fjøsanger og Hop. Vi må se det i samband med resten av veinettet – for eksempel en indre ringvei eller en Mindetunnel. Vi kan bruke veiprising og lignende for å hindre økt trafikk, sier hun.

Lillian Blom har ingen tro på slike løsninger.

— Både Minde og Fjøsanger ligger i Bergensdalen. Dessuten vil en Arnatunnel bli raskeste alternativ for svært mange som skal nord for sentrum også, sier hun.

Bør planene om Arnatunnel oppgis? Si din mening!