— Bergen trenger ikke den omstridte skytebanen på Kismul i Fana, mener banemester Asbjørn Garnes i Åsane Jeger og Fisker Forening.

Garnes står øverst i Svartabotn i Åsane, på anlegget som foreningen hans har drevet siden 1984. I øde, bortgjemte Svartabotn finnes det riflebane og jegertrap. En splitter ny løpende elgbane er under arbeid lenger ned i dalen. På tegnebrettet er det anlagt en olympisk trap, skeet- og kompaktbane - alt et storviltjeger-hjerte skulle begjære.

Mange bomskudd

Etter Garnes mening har Svartabotn plass til alle byens storviltjegere. Her er Bergen Jæger og Fiskerforening hjertelig velkomne dersom skytebanen på Kismul blir nok et bomskudd. I over 25 år har foreningen saumfart Bergen på jakt etter egnet lokalisering - uten treff så langt.

— Bortsett fra de siste tre ukene før jakten starter, er her ingen kø. Bare kom og fyr løs, lyder invitasjonen fra banemesteren i Åsane.

— Hva hvis det blir obligatorisk med årlig jaktprøve også for småviltjegere?

— Da vil vi nok få problemer. Men jaktprøve for småviltjegere er så langt frem at vi ikke kan planlegge ut fra det, mener Garnes.

Salamanderrapport

I morgen skal komité for byutvikling- miljø og teknikk på nytt ta stilling til skytebanen på Kismul. På bordet ligger en rapport fra Universitetet i Bergen som slår fast at den svært sjeldne storsalamanderen er å finne på Kismul. Men forekomsten er liten, og byråd Nils Arild Johnsen (Sp) konkluderer med å gi grønt lys for skytebanen - salamanderne til tross.

Også den sjeldne fuglearten hvitspettrygg finnes på Kismul.

Samtidig peker Johnsen på Svartabotn som en mulig løsning. Her er byråden på linje med grønn avdeling som i et internt notat til planavdelingen krast kritiserer at tanken om Svartabotn så enkelt er lagt til side.

Landbrukssjef Marte Holm skriver følgende om argumentene til planavdelingen: «vagt og lite overbevisende». Selv anbefaler landbrukssjefen at Svartabotn blir mer grundig vurdert.

— Finnes det salamandere her, Garnes?

Garnes ler: - Nei, ikke hvitspettrygger heller. Men padder er her - og orm i massevis, sier han og skuer opp i de bratte åsene som omslutter Svartabotn.

«PLASS TIL ALLE»: - Svartabotn er trang, men har plass til alle byens storviltjegere, mener Asbjørn Garnes, banemester for Åsane Jeger og Fisker Forening. <br/>Foto: KNUT STRAND