• Noen av gjestene pisset på bilen min, sier huseier Geir Hove om hvorfor han vil ha Børsen ut av bygningen sin.

Etter nærmere åtti års drift i de samme lokalene, fikk Gjessing i fjor sommer beskjed fra huseieren Kløver Eiendom om at virksomheten hans ikke lenger var ønsket. Leiekontrakten utløp, og huseieren ønsket ikke å forlenge den.

– Børs Cafe passer ikke inn i Kløverhusets konsept, var begrunnelsen Emil Gjessing fikk.

— Vi har gjester fra hele verden. Nå føler vi oss æreskrenket. Jeg har aldri før hørt noe om at vi ikke passet inn. Børs Cafe er livsverket og flaggskipet i vår familie. Vi har vært utrolig stolt av dette, sa Gjessing i retten i dag.

— Jeg ble sjokkert og forbannet da vi fikk beskjed om utkastelsen, føyer han til.

Huseier Geir Hove ga i sin forklaring en detaljert beskrivelse av hvordan gjestene på Børsen oppførte seg:

— Noen av gjestene pisset på bilen min, det kunne vi ikke ha noe av. Det var en av grunnene til at vi ville ha Børsen ut av bygget. De skadet byggets omdømme, sa Hove i retten i dag.

Kopi Noe etter beskjeden fra huseierne til Gjessing kom det for en dag at de nye leietakerne planla å drive Børs Cafe videre under samme navn, med samme meny og målgruppe.

Derfor har Emil Gjessing gått til sak mot Kløver Eiendom ved eiendomsbaronene Geir Hove og Tom Rune Pedersen. Gjessing krever at leiekontrakten hans blir forlenget, og at Børs Cafe skal bestå med ham som innehaver. Han krever dessuten at Kløver Eiendom betaler saksomkostningene hans.

I retten i formiddag kom det frem at dårlig hygiene og vedlikehold i lokalene, rotteplage, overskjenking og plagsom urinering fra gjestene var årsaken til at Kløver Eiendom ikke lenger ønsket at Gjessing skulle få fortsette driften av Børs Cafe.

– Det er ingen dramatikk i dette. Børs Cafe inngikk i 1986 en leiekontrakt for ti år. Den ble forlenget med nye ti år i 1996. Nå ønsker ikke Kløver Eiendom å forlenge den ytterligere. Så enkelt er det, sa Hoves og Pedersens prosessfullmektig, advokat Tor Øystein Enge, som også er styreformann i Kløver Eiendom.

Emil Gjessing mener han hadde fått signaler om at kontrakten ville bli forlenget. Det ble avvist av advokat Enge.

— Jeg har drevet Børs Cafe i 20 år og ikke hatt problemer med skjenkekontoret før det siste året. Dette er nå ordnet opp i, forklarer Gjessing.

– Feil adresse

Advokat Enge mente videre at Kløver Eiendom ikke kunne klandres for at den nye leietakeren planla å kopiere Børs Cafes konsept.

– Kløver Eiendom er feil adresse. Det er en sak mellom Gjessing og de nye leietakerne dersom han føler at de tar hans konsept. Det ville ha vært mer naturlig å rette et eventuelt erstatningskrav mot dem fremfor å saksøke Kløver Eiendom og kreve en leiekontrakt til nærmest evig tid, sa Enge i sitt innledningsforedrag.

Emil Gjessings prosessfullmektig, advokat Morten Pind, mente Kløver Eiendom hadde latt seg friste til å selge Gjessings kundekrets til de nye leietakerne.

– Må legge ned – Hvis min klient taper denne saken, må han legge ned virksomheten, hevdet Pind.

– Det nytter ikke å flytte til et annet sted dersom inventar, konsept og alt blir som før med nye eiere i Børs Cafe. Da vil de fleste stamgjestene bli værende der, begrunnet Pind dette med.

Saken avsluttes i morgen.

Mariann Dybdahl