— Vi erkjenner at vi fikk de e-postene som er beskrevet. Det er bare beklagelig at man ikke oppfattet at det var en sammenheng. Men vi hadde ikke et ønske eller en plan om å holde noe skjult, sier Kolberg.

Han sier at han tror på den forklaringen som Tore Opstad og Stian Nyhus gir.

— Det er troverdig at de ikke så den koblingen før BT gjorde dem oppmerksom på det i dag. Det er et stort antall e-poster som skal behandles hver dag.

— Men denne e-posten var ganske detaljert, og inneholdt navnet til Trond Hjelmeland og hvilket Ap-lag det var snakk om?

— Ja, jeg er enig i det. Tore Opstad gjorde det som er naturlig, og sendte den videre til fylkeskontoret. Stian Nyhus har medgitt at han burde håndtert dette annerledes. Det beklager vi dypt.

— Du gikk på onsdag ut og utelukket at partiet var informert om dette. Synes du dette er pinlig?

— Ja, det er vanskelig. Det er vel ordet jeg vil bruke. Derfor vil jeg understreke og gjenta beklagelsen, sier Kolberg.