Sveio bunner i landet med 8 prosent kvinneandel, mens Granvin topper med hele 61,5 prosent kvinner blant de lokalt folkevalgte, viser Likestillingssenterets statistikk over kommunestyresammensetningen.

— Pinlig, Sveio - lær av Granvin, oppfordrer likestillingsdirektør Mona Larsen-Asp via NTB, før hun tirsdag åpnet kampanjen "Flere kvinner i kommunestyrene".

Aktiv kampanje

— Granvin kommune ble etter siste kommunevalg meget fortjent hedret med Likestillingssenterets vandrepris for å ha tatt oppfordringen om likestilling på alvor. Nå håper vi at flere kommuner enn Sveio prøver å ta etter Granvin, sier Larsen-Asp.

Helt siden begynnelsen av 1980-årene har daværende Likestillingsrådet, senere Likestillingssenteret koordinert kampanjen som tar sikte på bedre kvinnerepresentasjon i kommunestyrene. Kampanjen støttes aktivt av sju partier og fire kvinneorganisasjoner. Av stortingspartiene har bare Fremskrittspartiet betakket seg aktiv medvirkning.

Av partiene har Sosialistisk Venstreparti høyest kvinneandel med 48,6 prosent. Fremskrittspartiet ligger i motsatt ende med 21 prosent.

Mannsdominert

— Bevisstheten er kommet langt, men resultatene henger etter. Bare 34,3 prosent av representantene i dagens kommunestyrer er kvinner. Dette indikerer en økning på 1,6 prosent fra rekordvalget i 1995, men det er langt igjen. For å få en god fordeling må det være halvparten av hvert kjønn, sier Larsen-Asp.

Skjevheten vises ikke minst ved det faktum at bare 14 prosent av ordførerne er kvinner. Enda verre er det innenfor kommuneadministrasjonene