– Fagforeningen har opptrådt pinglete og unnvikende. Når en mann betaler kontingenten sin i over 30 år, bør de kjempe hardere for ham.

Børve har både hatt samtaler med Gerard Donald og representanter for Norsk Nærings— og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Han utelukker ikke at klienten kunne vunnet en arbeidsrettssak.

– Oppsigelsen er etter min mening ugyldig. Den ble undertegnet under utilbørlig press. Vi har rettspraksis på at slike avtaler kan settes til side.

– Hvordan vil du betegne Hansa-ledelsens behandling av saken?

– Den er kritikkverdig. Saken er blåst ut av proporsjoner. Hansa kunne løst dette med langt mindre drastiske virkemidler.

Advokat Christian Børve mener både ledelsen og fagforeningen ved Hansa har gjort klienten stor urett.