JAN STEDJE jan.stedje@bt.noDet mener et forskerteam ved Rikshospitalet, som langt på vei avdramatiserer helseeffekten av de grove partiklene som piggdekkene sliter løs fra veidekket, og som trafikken virvler opp i gatene.I et brev til Statens forurensningstilsyn advarer Rikshospitalets folk også mot å trekke for sikre konklusjoner om trafikkens betydning for overhyppighet av sykelighet og dødelighet i byområder:— Vi er skeptiske til de konklusjoner som trekkes om betydningen av utendørs luftforurensning fra trafikken, heter det i brevet. - Piggdekkene uskyldige Brevet til Statens forurensningstilsyn (SFT) er undertegnet av en avdelingsoverlege, en forsker og en overingeniør ved Rikshospitalet.- Det vi sier er at forbrenningspartikler og nitrøse gasser fra biltrafikken er betydelig mer biologisk potente enn de grove partiklene som piggdekk sliter løs fra veidekket, sier overingeniør Per Søstrand ved Rikshospitalet til Bergens Tidende. Andre avgjørende faktorer - Til nå har man tøyd grensene for hva som kan tolkes ut av modeller som omtaler sammenheng mellom forurensning og sykelighet/dødelighet i byene, sier Søstrand.- I modellene er mengden partikler i byluften direkte knyttet til overhyppighet av dødelighet og sykelighet i et visst område i en by. Dette er blitt sammenlignet med byområder med betydelig lavere trafikk. Svakheten er bare at man ikke har klart å utelukke forskjeller i andre faktorer, som røykevaner, mosjonsaktivitet og livsstil, sier Søstrand.

Les også: Forbud i det blå - Hensikten med avgiften faller bort