— Bergen ligger absolutt helt på grensen i forhold til hvor mange dager byen kan være over grenseverdiene av mengde svevestøv. Kommunen kan pålegges å utarbeide en handlingsplan med konkrete tiltak, sier Erik Lahnstein, politisk rådgiver for samferdselsministeren.

Svevestøvet over byen har hovedsakelig fire kilder: Eksos, vedfyring, industri og asfaltstøv. Mye av asfaltstøvet kommer fra biler med piggdekk.

— Piggdekkavgift er det mest effektive virkemidlet for å bli kvitt piggdekk. Det er overraskende at Bergen velger å avvikle et svært effektivt tiltak i forhold til luftkvalitet når vi vet hvor store problemer som er knyttet til luftkvalitet i byen, sier Lahnstein.

Som et ledd i budsjettavtalen mellom byrådet og Fremskrittspartiet i fjor høst, ble den nylig innførte piggdekkavgiften fjernet igjen.

— I miljøpolitikken må man av og til bruke pisk. Men man må også gjøre det lett for folk å velge gode miljøalternativ. Å fortsette panteordningen for piggdekk kan fungere som en gulrot, sier fungerende miljøbyråd Filip Rygg (KrF).

Målinger viser at det allerede er 80 prosent som kjører piggfritt. Også panteordningen for gamle vedovner er et tiltak som kan begrense svevestøvet. Denne ordningen skal fortsette ut året.

— Bergen har store miljøproblem, og har lenge manglet gode miljøalternativ. Enhetstaksten på busser kan gjøre det lettere å velge bussen. Vi må også få opp bussfrekvensen slik at det blir et reelt alternativ til bil, sier Rygg.

Fra 1. juni vil bussprisen være 23 kroner uansett hvor man reiser i byen.