— Slepet gikk helt etter planen. God planlegging og god mannskap sørget for det, sa en tydelig fornøyd og stolt beredskapsdirektør i Kystverket, Tor Christian Sletner, kort etter at «Rocknes» var fortøyd på CCB-basen på Ågotnes.

Trukket og skjøvet av fire taubåter med 200 tonn trekkraft eller 16.000 hestekrefter, beveget havaristen seg verdig og langsomt ut Byfjorden og inn i Hjeltefjorden mens solen la et gyllent skjær over skipet. Samtlige båter som fulgte slepet, flagget på halv stang.

— Det er viktig å utvise respekt for de omkomne og gi dette slepet den verdighet det fortjener, mener informasjonssjef i Kystverket, Ole Arvesen, og minner om at det fortsatt kan befinne seg 13 omkomne om bord i skipet.

Dykkere muligens inn i morgen

Straks skipet er fortøyd ble det bli lagt ut lenser rundt skipet for å sikre fjæren på Ågotnes mot oljesøl.

Omkomne etter Rocknes-forliset blir tidligst hentet ut av skipet fredag.

— Etter at havaristen er fortøyd og stabilisert, så vil det bli forsøkt gjort søk med dykkere inne i skipet. Dette kan tidligst skje i morgen eller fredag, sier seksjonssjef i beredskapsavdelingen i Kystverket, Johan Marius Ly, til bt.no.

Når søket er avsluttet vil båten bli dratt lenger ut i vågen og bli forsøkt snudd. Deretter blir oljen pumpet ut. Dette er det rederiet og bergingsselskapet som har ansvaret for.

— Vi går uansett ikke inn med dykkere i vraket i dag, sier informasjonsleder Trygve Hillestad ved Hordaland politikammer.

"Rocknes" og følgebåtene lå ved 11.30-tiden i Hjeltefjorden, rett nord for Våge på Sotra. Slepet hadde så langt gått nordover, men var da i gang med å vende mot vest for å gå inn til Ågotnes.

Ved 09.30-tiden passerte "Rocknes" og 14 følgebåter under Sotrabroen.

Foran skjema

Slepet lå hele tiden foran skjema. Allerede klokken 09.10 meldte bt.no-reporter Leif Gullstein at slepet nærmet seg Sotrabroen.

Etter vraket komr det båter med lenser som samlet opp olje.

Ved 16.00-tiden får bt.no opplyst at det er samlet opp 20 tonn olje fra skipet, og at det antas at det befinner seg 3000 tonn om bord.

Slepet startet ved 8-tiden. Vraket ble raskt trukket ut i Vatlestraumen før ferden nordover startet. Vatlefjorden var sperret. Mange båter deltok i selve slepet og som stand by for slepet.

Alt går etter planen

— Dette er en av de største og mest spesielle operasjonene i Kystverkets historie. Alt går etter planen, sier informasjonssjef Ole Arvesen i Kystverket til bt.no.

Arvesen fulgte i morgentimene slepet fra Bjorøy.

— Vi har forseglet "Rocknes" så godt vi kan. Jeg er rimelig sikker på at det ikke kommer til å lekke ut mye mer olje, men det ligger en tynn film etter båten. Vi har lensefartøyer bak som tar opp denne oljen, sa Arvesen i formiddag.

Totalt 14 båter var involvert i operasjonen. To slepefartøy lå foran "Rocknes" og to bak. En kranlekter lå rett bak "Rocknes" for å stabilisere vraket.

I tillegg var det flere brannfartøy og stand by-fartøy involvert.

— "Rocknes" stikker 25 meter ned i sjøen. Seksjonssjef Johan Ly i Kystverket opplyser til bt.no at de derfor kartla hele leden svært nøye for å unngå grunnstøting.

Ledelsen for operasjonen befant seg om bord på KV "Ålesund".

Kritisk fase

— Den mest kritiske fasen er de første to timene etter at «Rocknes» tas av fjellet den ligger på, sa beredskapsdirektør Tor Christian Sletner i Kystverket til Bergens Tidende i går.

Ruten videre er nøye studert med loser og annen ekspertise.

— Vi har tre alternative ruter. Når vi er underveis vil vi avgjøre hvilken av dem vi velger, sa Sletner

Vil båten synke?

Kystverkets base, Haakonsvern. Klokken er 12 dagen før dagen. Om mindre enn ett døgn skal 8000-9000 tonn stål være i siget opp ned i Vatlestraumen.

Hva skjer med de omkomne om bord? Vil båten synke? Vil den gi fra seg all oljen? Det er spørsmålene som har opptatt enkelte lyse hoder 24 timer i døgnet. Norsk og internasjonal ekspertise har jobbet side om side.

I dag skal teoriene prøves. De får bare ett forsøk.

— Jeg har en god magefølelse. Jeg har god tro på at dette skal gå etter planen, og at det blir gjennomført på en verdig og sikker måte, sier Sletner.

Men vær, vind og strøm kan vise muskler. Og noen spørsmål får ikke sine svar før aksjonen er i gang:

— Blant utfordringene er hvilke strukturelle skader båten har fått. Vil den flyte? Dersom vi får problemer, må vi unngå at den havner på 200 meters dyp. Vi har sett oss ut noen steder, sier Sletner.

Tenker på de savnede

Hele slepet vil være 250-300 meter langt, med to kraftige taubåter foran. Ytterligere to taubåter vil stabilisere «Rocknes» med trosser til havaristen. En kranlekter sørger for at båten holdes oppe, i tillegg til et eget fartøy som pumper luft inn i havaristen. «Rocknes» skal flyte på luften som er inni.

Sletner sier bergingsaksjonen er svært klar over at de flytter på mange omkomne sjøfolk.

— Kan dere være sikre på at ingen faller av?

— Det er en meget viktig sak, som vi har forberedt så godt vi kan. Alle luker i havaristen er forseglet, vinduene er tettet. Alle involverte har fått informasjon om hva som skjer med en kropp som ligger en uke i vannet.

Sletner legger til at det ville vært umulig å overvåke vannmassene under havaristen med miniubåt.

Laksevåg-lensmann Harald Andersen sier at dagens slep skal være et «flytende gravfølge», som viser respekt for de døde og savnede sjøfolkene.

- Et flytende gravfølge

— Jeg har beordret flaggene på halv stang for alle båtene. Dette skal foregå med verdighet uten forstyrrelser av noe slag. Politiet følger de to eskortebåtene, og vil i tillegg ha hurtiggående båter, sier Andersen.

Folk kan ikke regne med å studere slepet fra Sotra-broen.

— Vi vil ikke ha ansamlinger av folk på broen. Politiet vil dirigere trafikken slik at bilene går i en jevn strøm. Fotgjengere blir stanset. Vi tar ingen sjanser, sier lensmannen.

Administrerende direktør Kurt Andreassen ved Coast Center Base på Ågotnes ventet i går formiddag på endelig klarsignal fra bergingsaksjonen.

— Vi fikk en henvendelse, og sa vi gjerne bistår for å få gjennomført dette på en best mulig måte. Kaien vår er ledig i lang tid, sier Andreassen.

Han legger ikke skjul på at det er et spesielt oppdrag for en av Vestlandets største kystbaser.

— Dette er en veldig spesiell situasjon, med omkomne om bord og fare for oljeutslipp. Vi har aldri hatt inne en havarist før, men har lang erfaring med skip og rigger.

De siste seks årene har nærmere 30 rigger ligget fortøyd ved basen for reparasjon og inspeksjon.