Ifølge Åsane Tidende har politiet registrert at pensjonister i bydelen ved flere anledninger har solgt Rohypnol til ungdom.

— De fleste andre land i Europa har valgt å forby rohypnol. Når en ser omfanget av misbruket her til lands, er det jo naturlig å stille spørsmål om ikke tablettene burde forbys også her, sier stasjonssjef Arne Vardøy ved Arna og Åsane politistasjon.

Hittil i år har politiet i Bergen beslaglagt 100.000 beroligende tabletter, hovedsakelig rohypnol. Det bekrefter sjefen for narkotikaavsnittet i Hordaland politidistrikt, Jørn Solsvik.

— Beslagene øker og øker. «Alle» bruker rohypnol, som regel sammen med andre narkotiske midler, sier Solsvik.

Debutalderen synker også. Flere ungdommer under 15 år er tatt for bruk av de narkotiske tablettene.

Arne Vardøy tror at ungdommenes innstilling til tabletter er en helt annen enn til annen narkotika.

— Vi har tradisjonelt sett på piller som noe en tar for å bli frisk. Terskelen for å hive i seg en tablett er mye lavere enn for å sette en sprøyte. Det ser liksom mer uskyldig ut, forklarer stasjonssjefen

Politiet er på konstant jakt etter personer som formidler rohypnol til ungdommer. Men det er ikke bare de vanlige narkoselgerne som rår grunnen.

— I Oslo-området har politiet sett flere eksempler på at pensjonister og uføretrygdede selger sine beroligende tabletter til mindreårige for å spe på økonomien. Vi har ikke bevis for at noe liknende skjer i Åsane, men vi har konkrete mistanker, sier Vardøy.

Politiavdelingssjef Solsvik har ikke hørt om liknende tilfeller i Bergen.

Legemiddelverket har på oppfordring fra Helsedirektoratet vedtatt å omklassifisere rohypnol til A-preparat. Dermed vil det bli vanskeligere å få utskrevet middelet av lege. Endringen skjer på grunn av det økende misbruket.