— Vi fikk informasjon om at penger skulle ha byttet hender ogat det var for å oppnå et kommunalt vedtak. Den informasjonen tok vi på alvorog valgte å gå til politiet med den, sier byrådsleder Monica Mæland (H).

Hun sier at de ikke kjente detaljer i saken før de overlotden til politiet.

Få fikk vite

— Vi kjente ikke til hvilken sak det var snakk om eller hvaden inneholdt. Vi visste heller ikke til hvem som eventuelt skulle væreinvolvert, sier Mæland.

Etter det BT kjenner til, skal tipset ikke ha kommettjenestevei i Bergen kommune. Svært få personer på rådhuset skal ha kjent tilsaken før den sprakk i BA i går.Mæland vil ikke si noe om hvor informasjonen stammet fra,men sier at vedkommende som kom med den, er en person hun har respekt for.

— Denne type tips, kommer sjelden. Når det kommer anklager ommulig korrupsjon som kan involvere Bergen kommune, er dette selvsagt noe vi tarpå alvor. Vi var ikke i tvil om at dette var en sak som vi måtte varslepolitiet om, sier Mæland.

- Vagt tips

Mælands kommunaldirektør, Robert Rastad, var den somkontaktet politiet.

— Jeg kan ikke tidfeste det nøyaktig, men anslår at det errundt tre uker siden, sier Rastad.Kommunaldirektøren sier at de ikke hadde noen konkretmistanke å gå med til politiet.

— Vi hadde et kun vagt tips. Deler av den informasjonen somnå er kommet ut i media, var vi ikke kjent med før, sier Rastad.

Monica Mæland beskriver dette som en vanskelig sak forBergen kommune.

— Nå som mediene skriver at det er en bystyrepolitiker, blirdette en ekstra belastning, sier byrådslederen.