— Poker rammes av Straffeloven og Lotteriloven. I straffeloven omhandler paragraf 298 spill som forbrytelse, mens 383 er litt videre og mildere og er en forseelse, sier jurist Bård Eikeset i Lotteritilsynet.

Paragrafene er formulert slik: 298: Den, som gjør sig en Næringsvei af Lykkespil, som ikke ved særskilt Lov er tilladt, eller af at forlede dertil, straffes med Fængsel indtil 1 Aar.

383: Den, som paa offentligt Sted foranstalter eller yder Husrum til Lykkespil, straffes med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder. Den, som paa saadant Sted deltaker i Lykkespil, straffes med Bøder

- Hva menes med «offentligt Sted»? - Ethvert sted som er allment tilgjengelig. Poker i private hus er ikke omfattet av denne paragrafen, men det rammes av Lotteriloven.

- Hvor går grensen mellom lovlig og ulovlig poker i Lotteriloven? - Det er tre vilkår for at poker skal rammes av Lotteriloven: At det er innskudd, gevinst og at utfallet er helt eller delvis basert på tilfeldigheter. Etter vår mening er poker delvis basert på tilfeldigheter, selv om en del spillere er uenige. Hva som er innskudd tolkes ganske vidt. For eksempel regnes det som innskudd dersom man betaler et stort beløp for middag, underholdning og poker med gevinster.

Hvorfor kan folk spille seg fra gård og grunn på hest, automater og lotto, men får ikke engang spille poker for småbeløp? - Fordi de nevnte spillene har offentlig tillatelse. Norsk Tipping er statens instrument for å utøve forsvarlig spillpolitikk.

Men folk som spiller nettpoker blir ikke straffet? - Det er trolig hjemmel for det, men bevisførselen er svært vanskelig. Det har heller ikke vært noe ønske om å kriminalisere spillerne. Vårt fokus har vært på dem som står bak spillene.

TROND NYGARD-STURE