• Bort med skjemaveldet og byråkrati. Vi vil gjenreise faget, sier leger som bruker valgkampen til å aksjonere for bedre helsevesen.

— Pendelen har svingt for langt, det er på tide å justere kursen, sier Jana Midelfart Hoff, overlege ved Haukeland Universitetssykehus, foretakstillitsvalgt i Helse Bergen og medlem av aksjonsgruppen til Helsetjenesteaksjonen.

— Kvalitet krever tid. Fagfolkene må bli vist tillit, sier Knut Fjeldsgaard, overlege og konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Vest. Også han er aktiv i Helsetjenesteaksjonen, som ble etablert på vårparten.

Lørdag to dager før valget setter den landsomfattende aksjonen et foreløpig punktum med en markering foran Stortinget. Da har media og helsearbeidere gjennom valgkampen fått tre varslerbrev om forholdene i helsevesenet. På nettsiden helsetjenesteaksjonen.no går debatten om hvordan skjemaveldet stjeler mer enn halve arbeidstiden og hvordan finansieringssystemet gjør kronikere til tapere. Blant annet.

Aksjonen har tilslutning fra alle slags helsearbeidere. Foreløpig er det ingen medlemsorganisasjon.

Her kan du lese aksjonens første varslerbrev

- Sand i maskineriet

— Har politikerne gjennom valgkampen fanget opp disse problemene?

— Det har vært mye fokus på privat og ikke- privat helsevesen, mens det er like viktig å snakke om hvordan vi bruker pengene, sier Jana Midelfart Hoff.

— Dagens finansieringssystem, der sykehusene får betalt etter diagnose og antall pasienter, har sin pris. Ved nevrologisk avdeling, der jeg jobber, har vi mange kronisk syke pasienter. Disse føler seg som sand i maskineriet. Slik bør det ikke være, sier hun og legger til:

— Før fikk sykehusene betalt etter antall liggedøgn. Nå lønner det seg å skufle flest mulig gjennom systemet. Pendelen har svingt for langt, vi trenger et finansieringssystem som også tar vare på kronikerne og mennesker med sammensatte sykdommer.

Knut Fjeldsgaard, som jobber ved ortopedisk avdeling, gir et eksempel på hvordan systemet virker:

— Vi har tidvis liggende mange pasienter med arm og benbrudd som venter på operasjon. Disse ønsker vi nå å sende hjem fra akuttmottaket med gipset arm eller fot, og en avtale om å komme tilbake for operasjon, så kan de ta ventetiden hjemme. Dette vil vi gjøre selv om det er ulønnsomt. Vi burde heller legge dem inn og få betalt for det, hvis pengene skulle styrt oss.

Kritisk til regionene

De to er kritiske til dagens styringssystem med overordnede helseregioner som styrer helseforetakene som igjen driver sykehusene.

— Vi spør oss om alle disse mellomleddene trengs. Vi på gulvet vil gjerne være lojale til vedtak ovenfra, men de diffuse mellomleddene skaper usikkerhet om hvem som styrer hva og hvem vi skal rette oss etter, sier Jana Midelfart Hoff

— Hva blir hovedbudskapet når aksjonen lørdag setter punktum for valgkampen?

Begge lister opp: - Ta faget tilbake. Kvalitet krever tid. Byråkratiet må reduseres. Bruk helsekronene der de trengs, vi ønsker en gjennomgang av dagens finansieringssystem.

— Har aksjonistene konkludert med hvilket parti som best svarer på helsearbeidernes krav?

— Aksjonen legger ikke politiske føringer for deltakerne, det blir feil. Det ville ta luften ut av aksjonen, som handler om å få fokus på hva som er feil i dagens system, sier Hoff.

— Mye er ekstremt bra i helsevesenet. Vi er fagfolk, og vår oppgave blir å peke på hva som kan forbedres. Ved stemmeurnene skiller vi lag, sier Knut Fjeldsgaard.