• Jeg er sjokkert over påstandene om at jeg har drevet hemmelige innkjøp til ortopediklinikken i Lærdal, sier overlege Truls Jellestad.

— Påstandene om hemmelige innkjøp er bare tull. Dette har foregått helt åpent og offentlig i flere år. Jeg har snakket om utstyret vi bruker på et fagmøte i Oslo for ortopeder. Helse Førde har brukt det i markedsføringen av ortopeditilbudet i Lærdal. Det har aldri kommet noen signaler om at dette skulle være brudd på de offentlige innkjøpsavtaler, sier overlege Truls Jellestad.

Mulig lovbrudd

Helse Vest gikk torsdag ut med en pressemelding om at ledelsen ved det regionale helseforetaket var blitt orientert om at det ved ortopediklinikken ved Lærdal sjukehus kan være brukt utstyr og materiell som er kjøpt inn utenom de etablerte innkjøpsavtalene. Det kan være brudd på lov om offentlige anskaffelser.

Helse Vest ønsker å få oversikt over situasjonen knyttet til bruk av utstyr samt innkjøp av proteser, sement og annet ortopedisk materiell ved Lærdal sjukehus. Revisor vil så snart det er praktisk mulig gå gjennom forholdene for å avklare realitetene i saken. Helse Vest sender også saken over til Helsetilsynet i Sogn og Fjordane.

Helse Vest har orientert Helse- og omsorgsdepartementet om situasjonen, skrev Helse Vest i pressemeldingen.

Navigasjonscomputer

Aftenpostens nettavis skrev at legen «i all hemmelighet skal ha mottatt gratis utstyr fra leverandøren. Det skal blant annet dreie seg om pc-utstyr. Om utstyret bare har vært brukt på sykehuset, eller om legen også har hatt glede av dette i privat sammenheng, er ikke gjort kjent foreløpig».

— Det dreier seg om navigasjonscomputeren som vi bruker under operasjoner for å sette protesene på rett plass. Dette er ikke noe man kan bruke hjemme, sier Jellestad.

Han sier at leverandøren som er valgt er den eneste aktør som har kunnet levere dette utstyret.

— Vi har ikke hatt andre muligheter. Det er en seriøs utenlandsk leverandør med egen representant i Norge. Jeg har aldri tenkt at det skulle være noe galt med dette, sier Jellestad.

- Slakting

— Påstandene som er blitt fremsatt av Aftenposten er en slakting av min legegjerning. Det er rent oppspinn. Men det er bra at det blir satt i gang en gransking slik at de faktiske forhold blir kartlagt. Jeg har aldri hatt noe grunnlag for å tro at noe kan ha vært galt med innkjøpene. Nå er jeg ganske rystet, for å si det mildt, sier overlege Truls Jellestad.

Kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal i Helse Vest sier at det ser ut for at utstyr er kjøpt inn utenfor regelverket.

— Vi forventer at dette utstyret ikke blir brukt, sier Sandal.

Hun sier at klinikken ikke er blitt stengt som følge av denne saken.

Forskning?

Overlege Truls Jellestad er blitt landskjent for det tilbud han har gitt innen ortopedien i Norge.

Fylkeslege Petter Øgar i Sogn og Fjordane sier til Bergens Tidende at han torsdag fikk en telefon fra en fagsjef i Helse Vest der han ble bedt om å se nærmere på de behandlingsmetoder som overlege Truls Jellestad bruker på ortopediklinikken i Lærdal. Spørsmålet som fagsjefen i Helse Vest i Stavanger har bedt fylkeslegen undersøke, er om dette er utprøvende forskning eller om metodene er kirurgisk akseptable.

Bergens Tidende