• Anne-Grete Strøm-Erichsen mangler den nødvendige raushet og respekt for ulike partier til å kunne lede en koalisjon, sier Venstres Gunn-Vivian Eide.

GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bt.no

Eide var inntil for to år siden Venstres fremste bypolitiker, og har samarbeidet tett med Arbeiderpartiet.— Jeg har levd med partiet på godt og vondt. Vi kunne være uenige med partiet, men var ikke bundet på hender og føtter da vi var i koalisjon. Jeg trodde vi skulle videreføre denne ånden inn i byrådet. Men det gikk ikke, sier Eide. - Venstre overkjørt Hun mener Venstre i mange saker er blitt overkjørt.- Det handler blant annet om å bli tatt med på råd. Det er jo helt utrolig at Venstre, som hele tiden har stått bak Bergensprogrammet, i aller siste runde ikke får være med å forhandle med Høyre før programmet skal opp i bystyret. Og dette er bare in sak. - Er det ikke en del av samarbeidets pris at et lite parti som Venstre må tåle å tape saker og likevel forsvare dem?- Når partiet er så lite som det er, er det nettopp viktig å få til en samarbeidskultur som gjør det mulig å tape. Men Strøm-Erichsen har ikke forstått at hun må balansere dette. Uttalelsene hennes i BT onsdag viser det helt tydelig. Hun var ikke innstilt på å forhandle med oss i det hele tatt, og hevdet at hun ikke forsto vår kritikk. Hun viste oss en kald skulder. - Problemet med byrådslederen er at hun i for stor grad skyver fagbyrådene foran seg i upopulære saker, og i for stor grad tar æren for de gode sakene selv. Tystads brøde verre Gunn-Vivian Eide forstår skuffelsen over Geir Kjell Andersland. Men hun mener finansbyråd Trond Tystad gjorde noe langt grovere enn Andersland da han tok imot en reisegave fra Bergen Reiselivslag. - Tystad har brutt kommunens etiske reglement, som han selv har vært med på å vedta. Og han foreslår årlige bevilgninger til den bedriften han fikk gaven fra. Men det var aldri snakk om mistillit til Tystad. Det henger kanskje sammen med at byrådslederen selv var i en gråsone etter å ha mottatt en reisegave fra SAS.