Det har tikket inn meldinger til politiet i hele kveld. Blant annet på Sotra, i Fana, på Osterøy og i Hardanger har falne trær sperret veien.

— Vi har fjernet de trærne vi har fått melding om, men det kan jo være flere. Folk må være oppmerksomme. Et sort tre i en sort veibane synes heller dårlig, sier operasjonsleder Asbjørn Andersen i Hordaland politidistrikt, som ber folk senke farten og skjerpe synssansene.

— Det har vært sterk vind i kveld. Samtidig har vi ikke frost i bakken, og dermed får ikke trærne det gode, faste grepet, forklarer Andersen.