Det hevder Helse Bergens to advokater, Maria Vea Lund og Trond Hatland, som brukte hele gårsdagen i Bergen tingrett på å forsøke å pulverisere Øyvind Hauges status som «varsler».

Trond Hatland tok for seg begrepet varsling og understreket at lovverket er laget for å beskytte ansatte som varsler om alvorlige og kritikkverdige forhold som dreier seg om kriminalitet og brudd på etiske regler.

Misnøye er ikke varsling

— Dette er ikke en slik sak. Øivind Hauge har tatt opp en lang rekke forhold som han er misfornøyd med i jobben. Han har vært klart uenig med det rådende syn når det gjelder behandlingsformer, han har tatt opp ting som gjelder bemanning og ressurser ved avdelingen, og i tillegg forhold som gjaldt hans personlige situasjon på jobben, blant annet at han kom opp i en uløselig konflikt med ledelsen ved avdelingen, sa Hatland.

— Ingen ting av dette har noe med varsling å gjøre. Skulle man ha lagt et slikt mål på varslingsbegrepet, ville hele begrepet fort ha blitt utvannet. At man er uenig med kolleger på jobben, er ikke varsling. Det er normale forhold ved enhver arbeidsplass. Og i dette tilfellet gikk Hauges private vendetta mot ledelsen hardt ut over en uskyldig tredjepart, nemlig pasientene ved avdelingen, hevdet advokaten.

Rammet pasientene

— De var helt uforberedt på mediestormen som fulgte i kjølvannet av Hauges utspill. De ble forvirret, følte seg stigmatisert og uthengt som farlige, og mange av dem begynte å tvile på om de fikk den rette behandlingen. Det var en hard periode for dem. Det er dem som er de egentlige ofrene i dette tilfellet, ikke Hauge, sa Hatland.

— Det viste seg senere at det ikke var hold i påstandene om rusmisbruk og om farlige brudd på sikkerheten, men da var skaden allerede skjedd.

— Tvert imot er det godtgjort at sikkerheten er blitt bedre, med langt færre tilfeller av aggressive episoder og farlige hendelser, sa han.

- Ble ikke straffet

Spørsmålet om hvorvidt Øyvind Hauge ble utsatt for gjengjeldelse etter at han gikk ut og kritiserte forholdene ved sikkerhetsavdelingen, har stått sentralt i hans fremstilling av saken. Han har hevdet at han ble frosset ut og opplevde ulike former for straff.

— Helse Bergen kan overhodet ikke se at dette er tilfelle, sa advokat Maria Vea Lund, som prosederte dette punktet.

— Hauge kan ikke vise til et eneste konkret eksempel på at han har fått noen negative reaksjoner etter at han gikk ut med sin kritikk. Når han ble flyttet fra jobben ved Regional sikkerhetspost var det fordi han hadde sykmelding på at han ikke kunne jobbe ved denne posten på grunn av en pågående konflikt med ledelsen.

Paul S. Amundsen