En vernepleier fortalte at Hauge ofte var svært kontrollerende overfor pasientene og utøvde makt på en måte som overhodet ikke sto i forhold til regelverket.

— Han likte tydeligvis at pasientene var prisgitt ham. Det var ofte en dårlig stemning på posten når han hadde vært på vakt. Pasientene var oppskaket og utrygge og preget av frykt. Mange var rett og slett livredde for ham, og vi som kom på vakt etter Hauge, måtte bruke tid og krefter på å roe dem ned igjen.

Viste ingen respekt

— Hauge mente for eksempel at pasientene skulle straffes med isolat eller andre metoder hvis de hadde vært utagerende eller ikke gjorde som de fikk beskjed om. Dette er stikk i strid med behandlingsfilosofien som er allment akseptert på sykehuset, sa vernepleieren.

Les også: - Ble utskjelt og truet

Han hadde også reagert på at Hauge kunne opptre svært respektløst både overfor pasienter, kolleger og overordnede. Han kunne gjerne kalle en pasient for «drittsekk» dersom vedkommende hadde gjort noe som han ikke likte.

Bad om dokumentasjon

Først ett år etter at Øyvind Hauge hadde stått frem i media og rettet flengende kritikk mot forholdene ved sykehuset, fikk ledelsen vite hva kritikken gikk på. Det sa klinikkoverlege Siri Nome ved sikkerhetsavdelingen da hun vitnet i Bergen tingrett i går.

Siri Nome var Øyvind Hauges nærmeste sjef under mediestormen mot Sandviken sykehus som startet for to år siden.

— Vi hadde aldri fått noen varsler om kritikkverdige forhold ved avdelingen, bortsett fra noen få enkeltsaker som var tatt fatt i og ryddet opp i, sa Siri Nome.

Hun fortalte at Øyvind Hauge og hans støttespillere gjentatte ganger ble oppfordret til å konkretisere hva som egentlig lå bak de sterke utspillene og anklagene om dårlig ivaretakelse av sikkerhetsrutinene ved avdelingen.

Merkelig brev

— Vi fikk imidlertid aldri vite eksakt hva kritikken bunnet i og hvilke enkeltsaker det dreide seg om, sa Siri Nome.

Hun sa i retten at hun i utgangspunktet hadde et positivt bilde av ham, og at han jobbet bra i den første tiden, men etter hvert ble han stadig mer negativ og misfornøyd. Etter at han ble sykmeldt hevdet han at han var frosset ut fra avdelingen, sa Nome.

ERLEND LANGELAND HAUGEN