• Hadde de norske legene gjort jobben sin, ville pasientbroen vært unødvendig. Sykehusene bruker ventelister som pressmiddel for å få mer penger.

MAGNUS VOLLSETmagnus.vollset@bt.no Kraftsalven kommer fra professor Terje Gundersen, mangeårig lege ved Haukeland sykehus. Han tok doktorgrad innen medisin ved Universitetet i Bergen i 1970 og har førti års legeerfaring fra norske sykehus. Nå er han pensjonert og bosatt i California i USA. Gundersen er fortsatt medlem av Den norske lægeforening og følger helsedebatten i Norge. — En skandale - Det norske helsevesenet er en skandale og en skam. Legene er ineffektive med vilje - de tjener mer på privat praksis ved siden av sykehusjobben.Sykehusene bruker ventelistene for å få økt statsstøtte. Og staten gjør ingenting med det, fortsetter professoren. Han viser til at enkelte avdelinger har nesten like mange ansatte som de har senger til pasienter.- Jeg tror folk ville blitt sjokkerte hvis de hadde visst hvor ineffektivt sykehusene blir drevet. Dette er ren sabotasje, sier Gundersen. Mer penger - mindre jobb En undersøkelse som ble presentert i Tidsskrift for Den norske lægeforening i oktober i fjor, viser at norske sykehus ikke behandler særlig mange flere pasienter selv om sykehusene blir tilført flere medarbeidere og mer penger."Noen sammenheng mellom ventetid for behandling til ulike sykehus og sykehusenes ressurser i form av utgifter, sengetall, belegg, lege- eller sykepleierstillinger kunne ikke påvises", heter det i undersøkelsen.- Her er det mulig å rydde opp. Men da må staten tvinge legene til å jobbe, og være villig til å rasjonalisere. En pasientbro til utlandet er unødvendig, mener professor Terje Gundersen. Haukeland sykehus har sendt tilbud om pasientbro til 250 ventelistepasienter for å få de ut av sykehuskøen.