Leder for Hordaland Sp, Jostein Ljones, legger ikke skjul på at konflikten mellom lederne har vært skadelig for partiet.

— Det er ikke tvil om at de to har ulike syn på ting, og det er ikke unormalt i Sp. Det som har vært slitsomt er den manglende lojaliteten mellom de to. Det fører til at man bruker mye energi på dette fremfor de politiske sakene.

Han beklager fokuset som har vært på samarbeidet mellom ledelsen.

— Det har også svekket vår evne til å få ut politiske saker.

Ljones ser derimot tegn til forbedring.

— De to har snakket ut, og det har bedret seg. Jeg har ikke inntrykk av at de har noe personlig mot hverandre, men de har fått bedret måten å samhandle på.

Hatt masse å stri med

Tidligere fylkesleder og statssekretær, Steinulf Tungesvik, mener den nye boken om Borten Moe beskriver en vanskelig situasjon for Navarsete.

— Forfatteren beskriver ting og arbeidsmetoder fra Borten Moes side som viser tydelig at hun har hatt ting å stri med som leder, og måten hun har reagert på til tider er ikke unaturlig. Det er ikke en gal dame med et vilt sinne vi snakker om.

Han vet ikke om det vil få konsekvenser for nestlederen.

— Det er opp til ham som blir beskrevet. Men det er en del ubehagelige arbeidsmåter som kommer frem her.

- Hvordan har du opplevd konflikten mellom lederen og nestlederen?

— Det har vært en veldig egenrådig nestleder, som forholder seg friere til vedtak i partiet enn vanlig. Så det har vært kinkig. Men ledelsen har jo klart å samarbeide likevel, for eksempel gjennom valgkampen sist.

Tungesvik mener det har handlet mer om person enn politikk.

— Denne boken tegner da også et bilde av Borten Moe som en som har vært på egen tur og dyrket sin egen makt.

Gammel nyhetssak

Leder for energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Erling Sande, presiserer at han ikke har lest boken om Borten Moe.

— Men ut fra det jeg hører i mediene, så ser jeg ikke helt hva som er den store nyheten i denne boken.

Konflikten mellom de to Sp-lederne mener han var et tema som man var ferdig med i fjor høst.

— Dette virker på meg som en oppsummering av nyhetsbildet for syv måneder siden. Mitt inntrykk er at partiet har beveget seg videre siden den gang.

Sentralstyremedlem Bjørg Bergheim fra Jølster i Sogn og Fjordane mener striden er overdrevet.

— Mitt inntrykk er at det ikke har vært strid. Det har ikke påvirket arbeidet i sentralstyret. Jeg tenker at nå skal vi ha søkelys på landsmøte og politikk.