• Jeg var Arbeiderpartivelger inntil siste valg. Da stemte jeg Fremskrittspartiet.

**Frode Skram Hansen

Kokk

(34)

Fra AP til Frp** — Jeg var Arbeiderpartivelger inntil siste valg. Da stemte jeg Fremskrittspartiet.

Hva jeg gjør neste høst, vet jeg ikke. Nå stoler jeg ikke på noen politikere lenger. Jeg synes ikke Fremskrittspartiet har vist seg å være noe særlig bedre enn de andre partiene.

— Hva var det som særlig skuffet med Arbeiderpartiet.

— Jeg synes ikke lederne som er kommet etter Gro, har hatt saker de har brent for. Hele partiet er blitt utbrent. Gro var en stor politiker. Hun hadde hjertesaker og sto for dem. Slik er hun også i dag. Hun viser fremdeles at hun tror på og arbeider for hjertesakene sine der hvor hun er nå.

— Hva synes du om Jens Stoltenberg?

— Jeg savner engasjement og følelser hos han. Det må til, skal man få gjennomført noe i politikken.

— Har Arbeiderpartiet sviktet på spesielle felt.

— Det er altfor mange tøvete lover og regler i samfunnet vårt. Det skaper bare byråkrati. Selv jobber jeg i restaurantbransjen. Der er det nesten umulig å starte for seg selv fordi regelverket er så komplisert.. Partiet burde vært flinkere til å rydde opp.