En 52 år gammel mann fra Bergen må snart møte i Bergen tingrett og forklare seg om volden han er tiltalt for mot sin åtte år gamle datter.

Lighter og sigarett

Fra høsten 2006 til mai 2007, skal han flere gange både psykisk og fysisk ha mishandlet datteren ved spark, slag og trusler.

Faren skal også ha uttalt at han ville brenne henne med en sigarett eller en lighter i skrittet dersom hun ikke sluttet å tisse i buksen.

Forholdet ble meldt til barnevernet, etter at skolen hvor jenten er elev oppdaget at hun var hadde flere blåmerker og hevelser på armer og bein.

Den tiltalte faren har erkjent deler av det han er tiltalt for, og da først og fremst det som går på truslene. Datteren bor for tiden i fosterhjem, men har i dag, et år etter voldsepisoden ble oppdaget, en besøksordning sammen med sin far.

— Dette har skjedd i regi av barnevernet, sier Knut Mannsåker, mannens forsvarer.

Små barn mest utsatt

I en NOVA-undersøkelse publisert i fjor høst ble omfanget av vold fra foreldre mot barn i Norge kartlagt for første gang. Av de spurte, som var avgangselever i videregående skole, svarte 20 prosent at de én eller flere ganger var blitt slått av en voksen i sin familie i løpet av oppveksten. 3,7 prosent av ungdommene oppga at moren hadde utsatt dem for vold som medførte skader, merker, smerter eller behov for legehjelp. 4,4 prosent oppga at faren hadde utsatt dem for slik vold, mens 1,3 prosent svarte at både mor og far hadde brukt slik vold mot dem.

Unni Marie Heltne, spesialist i klinisk psykologi ved Senter for krisepsykologi i Bergen, tror tallene kan være høyere enn undersøkelsen viser.

Vanskelig å oppdage volden

Da straffelovens paragraf 219 (se faktaboks) ble endret fra 1. januar 2006, ble den presentert som en del av satsingen mot vold i nære relasjoner – både mot barn og kvinner. Samtidig som strafferammen ble økt fra to til tre års fengsel, ble det også slått fast at denne paragrafen fra da i hovedregel skulle brukes i familievoldssaker, fremfor de ordinære voldsparagrafene.

BT har gjennomgått alle dommer etter familievoldsparagrafen som er publisert på Lovdata etter at den nye paragrafen trådte i kraft. En opptelling viser at dobbelt så mange saker omfatter voksne ofre, som saker der barn har vært utsatt for mishandling:

  • I 20 av 33 saker er offeret en voksen kvinne.
  • I syv av sakene er ofrene ett eller flere barn.
  • I seks saker er både voksne kvinner og barn utsatt for mishandling.
  • En slik opptelling reiser helt klart en del spørsmål. Det er vanskelig å oppdage vold mot barn. Barn går sjelden til politiet eller forteller om slike ting. Men jeg kan forsikre at dette er noe vi arbeider aktivt med og ønsker strenge straffer for, sier Ingunn Fossgard, førstestatsadvokat hos Riksadvokaten.

Kritikk fra Riksadvokaten

I et rundskriv fra mars 2008 skriver riksadvokat Tor-Aksel Busch at politiet er bakpå i forhold til å avdekke vold mot barn: «Saker om fysisk mishandling av barn meldes eller rapporteres sjelden til politiet. Det er vanskelig å tro at det lave antallet anmeldelser reflekterer den faktiske virkelighet.», heter det i rundskrivet.